НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 01:54


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

 Шумен: Административният съд отмени заповедите за заличаване на дейностите на екарисажа в града

Шумен: Административният съд отмени заповедите за заличаване на дейностите на екарисажа в града

25 Юли 2018 | 17:38 | Агенция "Фокус"
Шумен. Административният съд в Шумен, отмени заповедите на директора на ОДБХ – Шумен, с които са заличени дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“. Това съобщиха от Административен съд- Шумен. Със същите заповеди са обезсилени и удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас – 96“ АД – Шумен. Процесните административни актове директорът на ОДБХ – Шумен е аргументирал с твърдения, че търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, издаден по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Според него така е създадена невъзможност да се гарантира съответствието му с изискванията за безопасност от пожари и аварии, изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията и не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните. За да отмени атакуваните административни актове съдът е приел, че в случая дружеството не е извършило грубо нарушение на нормативните изисквания, което да обуславя издаване на заповедите за заличаване на регистрацията на обекта и за обезсилване на издадените удостоверения за регистрация за съответните дейности. Съдът е заключил, че помещенията, в които дружеството извършва процесната дейност, са въведени в експлоатация в пълно съответствие с действащите по време на изграждането и въвеждането им в експлоатация нормативни актове. Съдебният състав е формирал и извод, че след като част от обекта е изграден и въведен в експлоатация, преди приемането на ЗУТ и същият е приет в пълно съответствие с действащите по време на въвеждането му в експлоатация нормативни изисквания не е налице необходимост, а и липсва такова законово изискване, да бъде приет отново по реда на ЗУТ. Няма и предвидена процедура в ЗУТ, обектите, които са въведени в експлоатация по съответния ред преди приемането на ЗУТ, да бъдат въвеждани отново в експлоатация и по реда на ЗУТ. Като допълнителен аргумент в подкрепа на решаващото си становище за незаконосъобразност на процесните административни актове, съдът е посочил, че за да се заличи регистрацията на обект и обезсили вече издадено удостоверение е необходимо дружеството да е извършило груби нарушения на нормативните изисквания, след като вече е било регистрирано и след като му е издадено удостоверението за съответната дейност и то нарушения, свързани именно с извършваната от него дейност, каквито не се сочат в оспорените заповеди. Поради това решаващият състав на Административен съд – Шумен е приел, че в случая не са налице нарушения от страна на дружеството, които да обуславят заличаване на регистрацията му и обезсилване на вече издаденото удостоверение. По тези съображения съдът е отменил оспорените пред него актове на директора на ОДБХ – Шумен. Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в София.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Административният съд насрочи за разглеждане в открито заседание делото, образувано по жалба екарисажа в града

Шумен: Административният съд насрочи за разглеждане в открито заседание делото, образувано по жалба екарисажа в града

17 Май 2018 | 18:43 | Агенция "Фокус"
Шумен. Административен съд – Шумен насрочи за разглеждане в открито заседание делото, образувано по жалба екарисажа в Шумен. Това съобщиха от съда. С предписание от 4 май 2018 година главен инспектор към ОДБХ – Шумен е наредил „Брамас – 96“ АД да преустанови събирането, транспортирането и обезвреждането на умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по ЗВД, събирането, транспортирането и обезвреждането на умрели животни и на СЖП, добити при клане на животни в обекти само за лични нужди. Със същия акт е предписано да бъдат преустановени горепосочените дейности. Издаденото предписание е мотивирано с твърдения, че операторът е упражнявал тази дейности в нарушение на закона, а именно в период, в който тази дейност е била възложена на изпълнител „Син Кръст 2016“ ООД, съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № 14/21.03.2018г. С предписанието е постановено незабавното му изпълнение. Административният акт е обжалван от „Брамас 96“ АД, по повод на което е образувано административно дело № 168/2018г. по описа на съда. Законосъобразността на Предписание № 53 от 04.05.2018г. ще бъде проверена в рамките на административно дело № 168/2018г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 6 юни, от 09.30 часа. С жалбата е направено искане и за спиране на предварителното му изпълнение, аргументирано с твърдения, че то би довело до спиране на дейността на дружеството по посочените дейности и до оставане без работа на заетите в предприятието лица. С определение от 14.05.2018г., постановено по административно дело № 168/2018г. по описа на съда, състав на Административен съд – гр. Шумен е отхвърлил искането за спиране на предварителното изпълнение на Предписание № 53/04.05.2018г., приемайки, че дружеството не е доказало какви значителни или трудно поправими ще му причини предварителното изпълнение на акта, а е изложил общо твърдение за настъпване на вреди и то от самото предписание, а не от неговото предварително изпълнение. Съдът е посочил още, че евентуалните вреди за юридическото лице не могат да бъдат възприети като значителни или трудно поправими и са несъпоставими с държавния и обществен интерес, обосновал допуснатото предварително изпълнение. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Работещите в шуменския екарисаж излизат на протест

Шумен: Работещите в шуменския екарисаж излизат на протест

17 Май 2018 | 09:17 | Агенция "Фокус"
Шумен. Работещите в шуменския екарисаж излизат на протест. Това съобщиха от екарисажа. От 10.00 часа те ще се съберат пред сградата на Областната администрация. Недоволството е срещу заповеди на директора на ОДБХ – гр. Шумен, с които са заличени дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“. Със същите заповеди са обезсилени и удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас – 96“ АД – гр. Шумен. Eкарисажът обжалва трите заповеди. Процесните административни актове директорът на ОДБХ – Шумен е аргументирал с твърдения, че търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, издаден по реда на ЗУТ, с което е създадена невъзможност да се гарантира съответствието му с изискванията за безопасност от пожари и аварии, изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията и не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните. Протест на работещите в екарисажа имаше и в края на миналата седмица.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Турски поток. 19 ноември 2018 г.
Турски поток. 19 ноември 2018 г.

ВИДЕО
Тегленето на победителя в играта
Тегленето на победителя в играта "Европейски тест за отличници-шест" 30.07.2018г...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.