НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 04:11


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Европейски семестър 2018г.: България бележи икономически ръст, но остава сред най-бедните страни в ЕС (ОБЗОР)

Европейски семестър 2018г.: България бележи икономически ръст, но остава сред най-бедните страни в ЕС (ОБЗОР)

24 Март 2018 | 03:36 | Агенция "Фокус"
София. Годишният доклад за България в рамките на Европейския семестър за 2018г. показва продължаващ икономически растеж, но и високи нива на бедност и социално изключване в страната. Той бе представен официално от директора на генералната дирекция "Икономически и финансови въпроси" в Европейската комисия Ищван Пал Секели, който отчете, че икономиката на България отбелязва ръст, доста над средния европейски, но в същото време все още изостава от страни със сходни параметри, като Балтийските. „Не наваксавате достатъчно бързо с вашите сравними страни – все още дистанцията е голяма. Социално-икономически и политически трябва да се положат повече усилия“, посочи той.
Стефан Улсон, директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската Комисията отбеляза от своя страна, че България се справя много добре по отношение на индикаторите за заетост и безработица, но в същото време страната ни остава сред тези с много високо равнище на бедност и социално изключване. „В най-рисковата група са възрастните хора, децата и ромите. Това е проблем, признат от правителството и изисква дълготрайна политика. Има много добре действащи реформи“, отбеляза още Стефан Улсон. Той уточни, че много добра стъпка е повишаването на минималните доходи, инвестициите в образование и увеличението на заплатите на учителите, но е необходимо социалните разходи да бъдат добре разработени и ясни.
Маринела Петрова, зам.-министър на финансите, отчете от своя страна, че страната ни се представя много добре през последните години по отношение бюджет и публични финанси. „Растежите ни са високи в сравнение с повечето държави в ЕС, публичният ни дълг е един от най-ниските в Европа. От страна на приходите има доста какво да се направи“, каза тя.
Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика, посочи, че България през последните 3 години има изключително устойчиви тенденции на пазара на труда и нива на безработицата по-ниски от времето преди икономическата криза. „Има населени места в България, където практически няма безработица. Предизвикателство остава сближаването на голямата все още пропаст между образованието и нуждата на бизнеса от работни места като брой и квалификация“, каза Русинова.
Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев припомни, че докладът и препоръките в него се изработват съвместно между службите на ЕК и българското правителство, а Европейският семестър е още една еманация на солидарността, която Европа показва към своите страни членки. „Знам, че ние страдаме от известна доза национален нихилизъм – защо на нас точно, защо все ние имаме да правим и довършваме нещо. Това не е така, особено в конкретния случай. В Европейския семестър участват абсолютно всички държави членки и затова е важно още веднъж да подчертаем тази синергия и сътрудничество между българските власти и службите на ЕК да постигнем и довършим тези реформи, които ще направят живота на всички ни по-добър“, допълни още той.
Докладът отчита солидни икономически резултати, благодарение на силно вътрешно търсене, което се очаква да продължи през 2018-2019 г. Стабилността във финансовия сектор се подобрява, но някои слабости остават. Равнището на необслужваните кредити и на корпоративния дълг намалява, но все още е високо. Състоянието на пазара на труда се подобрява и безработицата намалява, включително и дългосрочната. Отбелязва се известен напредък и по отношение на събираемостта на данъците и подобряване на банковия и небанковия надзор, както и на минималния доход. Отчита се балансиран бюджет и нисък публичен дълг. Ограничен е напредъкът по отношение на предоставянето на качествено образование и здравното осигуряване, както и намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на здравни специалисти. Неравенството в доходите продължава да е сред най-високите в ЕС. Делът на младите хора, неучастващи в никаква форма на заетост, образование или обучение, остава много голям. Процентът на преждевременно напускане на училище е висок и нараства. Социалните обезщетения не осигуряват ефективна защита срещу бедността.
Европейският семестър е цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. Той е част от рамката на Европейския съюз за икономическото управление.В основата му е 6-месечният период от началото на всяка година, откъдето е и названието му „семестър“. По време на Eвропейския семестър държавите членки привеждат своите бюджетни и икономически политики в съответствие с целите и правилата, договорени на равнище ЕС.
Весела АЛЕКСАНДРОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Европейски семестър 2018г.: България бележи икономически ръст, но остава сред най-бедните страни в ЕС (ОБЗОР)

Европейски семестър 2018г.: България бележи икономически ръст, но остава сред най-бедните страни в ЕС (ОБЗОР)

23 Март 2018 | 20:11 | Агенция "Фокус"
София. Годишният доклад за България в рамките на Европейския семестър за 2018г. показва продължаващ икономически растеж, но и високи нива на бедност и социално изключване в страната. Той бе представен официално от директора на генералната дирекция "Икономически и финансови въпроси" в Европейската комисия Ищван Пал Секели, който отчете, че икономиката на България отбелязва ръст, доста над средния европейски, но в същото време все още изостава от страни със сходни параметри, като Балтийските. „Не наваксавате достатъчно бързо с вашите сравними страни – все още дистанцията е голяма. Социално-икономически и политически трябва да се положат повече усилия“, посочи той.
Стефан Улсон, директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската Комисията отбеляза от своя страна, че България се справя много добре по отношение на индикаторите за заетост и безработица, но в същото време страната ни остава сред тези с много високо равнище на бедност и социално изключване. „В най-рисковата група са възрастните хора, децата и ромите. Това е проблем, признат от правителството и изисква дълготрайна политика. Има много добре действащи реформи“, отбеляза още Стефан Улсон. Той уточни, че много добра стъпка е повишаването на минималните доходи, инвестициите в образование и увеличението на заплатите на учителите, но е необходимо социалните разходи да бъдат добре разработени и ясни.
Маринела Петрова, зам.-министър на финансите, отчете от своя страна, че страната ни се представя много добре през последните години по отношение бюджет и публични финанси. „Растежите ни са високи в сравнение с повечето държави в ЕС, публичният ни дълг е един от най-ниските в Европа. От страна на приходите има доста какво да се направи“, каза тя.
Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика, посочи, че България през последните 3 години има изключително устойчиви тенденции на пазара на труда и нива на безработицата по-ниски от времето преди икономическата криза. „Има населени места в България, където практически няма безработица. Предизвикателство остава сближаването на голямата все още пропаст между образованието и нуждата на бизнеса от работни места като брой и квалификация“, каза Русинова.
Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев припомни, че докладът и препоръките в него се изработват съвместно между службите на ЕК и българското правителство, а Европейският семестър е още една еманация на солидарността, която Европа показва към своите страни членки. „Знам, че ние страдаме от известна доза национален нихилизъм – защо на нас точно, защо все ние имаме да правим и довършваме нещо. Това не е така, особено в конкретния случай. В Европейския семестър участват абсолютно всички държави членки и затова е важно още веднъж да подчертаем тази синергия и сътрудничество между българските власти и службите на ЕК да постигнем и довършим тези реформи, които ще направят живота на всички ни по-добър“, допълни още той.
Докладът отчита солидни икономически резултати, благодарение на силно вътрешно търсене, което се очаква да продължи през 2018-2019 г. Стабилността във финансовия сектор се подобрява, но някои слабости остават. Равнището на необслужваните кредити и на корпоративния дълг намалява, но все още е високо. Състоянието на пазара на труда се подобрява и безработицата намалява, включително и дългосрочната. Отбелязва се известен напредък и по отношение на събираемостта на данъците и подобряване на банковия и небанковия надзор, както и на минималния доход. Отчита се балансиран бюджет и нисък публичен дълг. Ограничен е напредъкът по отношение на предоставянето на качествено образование и здравното осигуряване, както и намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на здравни специалисти. Неравенството в доходите продължава да е сред най-високите в ЕС. Делът на младите хора, неучастващи в никаква форма на заетост, образование или обучение, остава много голям. Процентът на преждевременно напускане на училище е висок и нараства. Социалните обезщетения не осигуряват ефективна защита срещу бедността.
Европейският семестър е цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. Той е част от рамката на Европейския съюз за икономическото управление.В основата му е 6-месечният период от началото на всяка година, откъдето е и названието му „семестър“. По време на Eвропейския семестър държавите членки привеждат своите бюджетни и икономически политики в съответствие с целите и правилата, договорени на равнище ЕС.
Весела АЛЕКСАНДРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Стефан Улсон, ЕК: България остава сред страните с много високо равнище на бедност

Стефан Улсон, ЕК: България остава сред страните с много високо равнище на бедност

23 Март 2018 | 11:16 | Агенция "Фокус"
София. България остава сред страните с много високо равнище на бедност. Това каза Стефан Улсон, директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия по време на представянето на годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Стефан Улсон отчете, че България се справя много добре по отношение на индикаторите за заетост и безработица. „Проблем във всяка държава е голямата разлика между начина, по който високо образованите, средно образованите и необразованите се справят на пазара на труда“, посочи той, като подчерта, че у нас нивото на безработица при нискоквалифицираните е три пъти по-високо от нивото на безработицата при високо квалифицираните кадри. „Това е силна индикация за структурен проблем. Щастливи сме от начина, по който пазарът на заетостта се движи, но има предизвикателство по отношение на нискоквалифицираните хора и хората с проблеми. Реформите се движат в посока на решение на проблемите“, посочи Стефан Улсон. Той отчете, че България остава сред страните с много високо равнище на бедност и социално изключване в ЕС. „В най-рисковата група са възрастните хора, децата и ромите. Това е проблем, признат от правителството и изисква дълготрайна политика. Има много добре действащи реформи, сред които нов закон за социалните услуги и деинституализацията на децата“, отбеляза още Стефан Улсон. Той уточни, че много добра стъпка е повишаването на минималните доходи, инвестициите в образование и увеличението на заплатите на учителите, но е необходимо социалните разходи да бъдат добре разработени и ясни.
Маринела Петрова, зам.-министър на финансите, отчете от своя страна, че страната ни се представя много добре през последните години по отношение бюджет и публични финанси. „Растежите ни са високи в сравнение с повечето държави в ЕС, публичният ни дълг е един от най-ниските в Европа. От страна на приходите има доста какво да се направи“, каза тя.
Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика, посочи, че България през последните 3 години има изключително устойчиви тенденции на пазара на труда и нива на безработицата по-ниски от времето преди икономическата криза. „Има населени места в България, където практически няма безработица. Предизвикателство остава сближаването на голямата все още пропаст между образованието и нуждата на бизнеса от работни места като брой и квалификация“, каза Русинова.
Весела АЛЕКСАНДРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ищван Пал Секели, ЕК: Икономическото развитие на България е над средното европейско равнище, но все още изостава от Балтийските страни

Ищван Пал Секели, ЕК: Икономическото развитие на България е над средното европейско равнище, но все още изостава от Балтийските страни

23 Март 2018 | 10:38 | Агенция "Фокус"
София. Икономическото развитие на България е над средното европейско равнище, но все още изостава от Балтийските страни. Това каза Ищван Пал Секели, директор на генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" в Европейската комисия по време на представянето на годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Ищван Пал Секели представи основните заключения на доклада, публикуван на 7 март 2018г. „През 2014 година Комисията издаде напомнянето, че нещо върви в погрешна посока, нещо се случва тук и в някакъв момент ще създаде проблеми. Проблемът беше, че системата не разпределя ресурсите така, както би трябвало те да бъдат разпределяни в една пазарна икономика. Дали става въпрос за лошо планиране или за престъпна дейност – тези проблеми не са изчезнали напълно за една нощ. Аз съм от тази част на света и знам нашата история – някои неща са много силно внедрени в нашите системи. Да ги премахнем изисква повече от един семестър и сериозна трансформация“, отбеляза Ищван Пал Секели. „През 2015 година червената светлина започва да мига и идва време за действие - да се постави диагнозата. Бяхме събрали информация, но това не значи, че сме се излекували. Започна процесът на лечение след стрестестовете в банковата система. През 2016 година бяха дадени ясни насоки на съответните надзорни органи, които започнаха постепенно да се изпълняват. Добрите новини са, че след стрестестове имаме оздравяване на банковата система, тоест леко подобрение“, отчете Ищван Пал Секели. „През 2018 година последният доклад показва, че сега вече има сериозна степен на подобрение и няма такъв сериозен дисбаланс, защото проблемите вече са изолирани и контролируеми“, отбеляза той. По време на кризата България общо взето следваше тенденциите в Европа. Има един момент, в който започвате да действате, след стрестестовете, и върху пазара има положително въздействие. Това дава възможност домакинствата, фирмите, чуждестранните инвестиции и икономиката да тръгнат на горе и сега вече са доста над европейското средно равнище, което е добре и означава много добро представяне“, обясни Ищван Пал Секели. Той обаче отчете, че страната ни все още изостава в сравнение с Балтийските държави, които се явяват база за сравнение, заради сходната им икономика и географски регион. „Не наваксавате достатъчно бързо с вашите сравними страни – все още дистанцията е голяма. Социално-икономически и политически трябва да се положат повече усилия, тъй като Европа започва да се справя по-добре, започва известно възстановяване след кризата. Трябва да се увеличи потенциалният растеж“, каза още Ищван Пал Секели. „Добрата новина е, че вашата макроикономика и резултати са изключително добри , във фискално отношение вие дори сте по-добри от това, което пише в учебниците – нисък публичен дълг – всичко е по-учебник. Трябва да има обществен диалог, защото във вашата държава има един модел, който е почти уникален“, допълни още Ищван Пал Секели.
Весела АЛЕКСАНДРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Дискусиите по доклада за България в рамките на Европейския семестър 2018 г. могат да бъдат наблюдавани на живо чрез уеб стрийминг

Дискусиите по доклада за България в рамките на Европейския семестър 2018 г. могат да бъдат наблюдавани на живо чрез уеб стрийминг

23 Март 2018 | 09:29 | Агенция "Фокус"
София. от 9:15 ч. Представителството на Европейската комисия (ЕК) в София организира представяне и дискусия по годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър. Това съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България . Докладът покрива теми като икономическата ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието.
Дискусиите в различните панели могат да бъдат наблюдавани на живо чрез уеб стрийминг тук.Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Докладът за България в рамките на Европейския семестър 2018 г. ще бъде представен в Представителство на Европейската комисия

Докладът за България в рамките на Европейския семестър 2018 г. ще бъде представен в Представителство на Европейската комисия

23 Март 2018 | 07:26 | Агенция "Фокус"
София. Представителството на Европейската комисия в България организира представяне и дискусия по годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър. Това съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България. Събитието ще бъде открито от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.
Основните заключения на доклада ще бъдат представени от Ищван Пал Секели, директор, генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" и Стефан Улсон, директор, генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване", Европейска комисия.
Докладът беше публикуван на 7 март 2018 г. и покрива теми като икономическата ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието.
Представянето включва и два работни семинара, с участието на експерти от Брюксел, които ще засегнат темите "Европейският стълб на социалните права в контекста на Европейския семестър" и "Макроикономически перспективи и потенциал за растеж".
Събитието ще се проведе от 09.15 до 13.00 часа в сградата на Представителство на Европейската комисия на ул. "Г. С. Раковски" 124 в София.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
12 души са ранени в автобус край германския град Любек при нападение с нож. 20 юли 2018 година
12 души са ранени в автобус край германския град Любек при нападение с нож. 20 ю...

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.