НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 08:03


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Язовирите ще се квалифицират по големина и опасност, предложенията за промени в Закона за водите влизат в парламента след Великден (ОБЗОР)

Язовирите ще се квалифицират по големина и опасност, предложенията за промени в Закона за водите влизат в парламента след Великден (ОБЗОР)

28 Март 2018 | 20:17 | Агенция "Фокус"
София. Язовирите ще бъдат класифицирани по големина и опасност. Това ще стане с промени в Закона за водите, които ще бъдат внесени в парламента след Великден. Това съобщи на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът Валери Симеонов, който представи резултатите от дейността на работната група за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях. Групата беше сформирана на 22.02.2018 г. и включва представители на министерствата на финансите, на околната среда и водите, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, храните и горите и на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Валери Симеонов поясни, че ДАМТН са извършили пълно обследване на всички язовири у нас и сега държавата разполага с пълната информация и яснота относно броят (около 6000) и собствеността им. Симеонов уточни, че в продължение на 28 години тази информация е била неизвестна. Цялата собственост на язовирите и прилежащата територия ще се прехвърлят към съответните ведомства. На първо място е НЕК с 30-те най-големи язовира, които осигуряват ел. енергията, доставяна от водноелектрическите централи. Около 200 са язовирите на „Напоителни системи“, които осигуряват напояването за земеделски площи. На трето място са ВиК дружествата, които се разпореждат около 10 язовира, които обезпечават огромния процент от необходимата за питейни нужди вода. Освен тези три собствености на лице са и общински язовири, които са около 4 500 и няколко стотин частни язовири. В промените, които ще бъдат внесени, освен квалифицирането на язовирите и уреждането на собствеността им, са заложени и текстове, свързани със стопанисването на самите диги и прилежащата територия. В преходните и заключителни разпоредби е определен тримесечен срок за вземане на решение от общинските съвети кои язовири да запазят за стопанисване и кои да прехвърлят на държавата. Създава се Държавно предприятие, което да поеме собствеността на язовирите, които се прехвърлят от общините. По този начин ще се окрупни собствеността на общините и на останалите оператори, които не могат да се справят с поддръжката им към момента. Принципът, че собственикът носи отговорност се запазва. Създава се и специализирано търговско предприятие, което да се ангажира с ремонта и поддръжката на тези язовири. Търговското дружество ще е към Министерство на икономиката, като целта му е то да поеме буферния период до прехвърлянето на собствеността. Ще се облекчи и режимът за извеждане на язовирите от експлоатация. ДАМТН ще разполага и с по-сериозни принудителни административни мерки по отношение на собствениците.
„До настоящия момент поради липсата на ясно определение на понятието на „язовир“ – язовирите в България са били стопанисвани практически безплатно от всички, които са имали това желание. На това поставяме край със съответното определяне на собствеността, на самата водна площ и на земята под язовира“, заяви вицепремиерът Валери Симеонов. От своя страна министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че направеното, е крачка напред в решаването на тези въпроси. Петков уточни, че НЕК е стопанисвала едни от най-големите, комплексни и значими язовири. „До този момент не бе изяснен статута на тези язовири – въз основа на какъв акт те се предоставят на НЕК. В резултат НЕК е била задължена да извършва разходи по стопанисването им, но без да ги управлява“, коментира тя. Министър Петкова добави, че с промените, които се правят, се дава яснота по отношение на това, че всички тези язовири, които се намират в приложение номер 1 в Закона за водите, ще бъдат стопанисвани и управлявани по ред и начин определен от съответните министри, в чиито ресори са съответните язовири.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: Много добра крачка напред са предлаганите промени в Закона за водите

Министър Теменужка Петкова: Много добра крачка напред са предлаганите промени в Закона за водите

28 Март 2018 | 17:02 | Агенция "Фокус"
София. Много добра крачка напред са предлаганите промени в Закона за водите. Това каза на брифинг енергийният министър Теменужка Петкова във връзка с резултатите от дейността на работната група за безопасната експлоатация на язовирите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Темата, свързана със стопанисването на язовирите, с тяхното управление, години наред стоеше нерешен. Това, което успяхме да направим в рамките на един месец, е много добра крачка напред в решаването на тези въпроси“, обясни Петкова. „НЕК стопанисваше едни от най-големите, комплексни и значими язовири. До този момент не бе изяснен статутът на тези язовири – въз основа на какъв акт те се предоставят на НЕК. В резултат НЕК е била задължена да извършва разходи по стопанисването им, но без да ги управлява“, заяви Петкова.
„С промените, които се правят, се дава яснота по отношение на това, че всички тези язовири, които се намират в приложение номер 1 в Закона за водите, ще бъдат стопанисвани и управлявани по ред и начин определен от съответните министри, в чиито ресори са съответните язовири“, каза още министърът.
По време на брифинга стана ясно, че освен класифицирането на язовирите текстовете уреждат и въпросите, свързани със собствеността им. В преходните и заключителни разпоредби е определен тримесечен срок за вземане на решение от общинските съвети кои язовири да запазят за стопанисване и кои да прехвърлят на държавата. Създава се Държавно предприятие, което да поеме собствеността на язовирите, които се прехвърлят от общините. По този начин ще се окрупни собствеността на общините и на останалите оператори, които не могат да се справят с поддръжката им към момента. Принципът, че собственикът носи отговорност се запазва. Създава се и специализирано търговско предприятие, което да се ангажира с ремонта и поддръжката на тези язовири. Търговското дружество ще е към Министерство на икономиката, като целта му е то да поеме буферния период до прехвърлянето на собствеността. Ще се облекчи и режимът за извеждане на язовирите от експлоатация. ДАМТН ще разполага и с по-сериозни принудителни административни мерки по отношение на собствениците.
Мариела РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вицепремиерът Валери Симеонов: Класифицираме язовирите в две категории – големина и опасност, предложенията за промени в Закона за водите внасяме в парламента след Великден

Вицепремиерът Валери Симеонов: Класифицираме язовирите в две категории – големина и опасност, предложенията за промени в Закона за водите внасяме в парламента след Великден

28 Март 2018 | 16:53 | Агенция "Фокус"
София. Класифицираме язовирите в две категории – големина и опасност, предложенията за промени в Закона за водите внасяме в парламента след Великден. Това каза вицепремиерът Валери Симеонов във връзка с резултатите от дейността на работната група за безопасната експлоатация на язовирите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Проведоха се до момента 5 заседания на работната група, които бяха доста напрегнати. Към днешна дата мога да кажа, че тези заседания доведоха до един краен резултат. Днес окончателно формулирахме промените в Закона за водите, с които да осигурим необходимия обхват, контрол, поддръжка и ремонтни дейности на всички язовири в България. Работата ни стана възможна благодарение на доста сериозни усилията, които бяха положени от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, които направиха пълно обследване на всички язовири в България. Установена беше бройката – около 6 хил., установена беше и собствеността“, обясни вицепремиерът и допълни, че в продължение на 28 години тази информация е била неизвестна. „Имали сме и много случаи на липса на какъвто и да е контрол и стопанисване на язовирите. Имаме и нещастни примери, свързани с преливане на язовири и човешки жертви“, добави той. „Остана редактирането на текстовете за промените в Закона за водите да бъде извършено, обобщаването на предложението на министерствата и след Великден ще бъде предложен текстът в парламента за приемане“, каза още той. Във връзка с промените и решенията, Симеонов заяви: „На първо място, след като имахме пълната информация, разполагаме с яснота както на броя, така и на големината, вида и потенциалните рискове на всички язовири в България, създадоха се текстове в Закона за водите, съгласно които да бъде извършено квалифициране на тези язовири. Основно в две категория – на първо място по тяхната големина, на второ място по тяхната опасност. Също така договорихме и възложихме стопанисването на язовирите съобразно с досегашните им ползвателите, които основно са били ангажирани с поддръжката на язовирните стени. Това са няколко групи язовири, съобразно с това към кое ведомство са били на разпореждане техните стени. Прехвърляме цялата собственост на целите язовири на тези ведомства“. Той уточни, че на първо място е НЕК, Министерство на енергетиката – там има около 30 язовира. „Това са най-големите язовири, които осигуряват ел. енергията, доставяна от водноелектрическите централи. На второ място това са Напоителни системи, които имат около 200 язовира, които осигуряват вода за поливни нужни. На трето място са ВиК дружествата, които се разпореждат около 10 язовира, които обезпечават огромния процент от необходимата за питейни нужди вода. Освен тези три собствености имаме на лице и общински язовири, които са около 4500, както няколко стотин частни“, поясни вицепремиерът. „На първо място беше заложено квалифицирането на язовирите, след това беше уредена собствеността, също така имаме текстове, които са свързани със стопанисването на самите диги и прилежащата територия. Като следващи решения имаме въпроси, свързани с изчистване на собствеността. С преходни и заключителни разпоредби сме определили един тримесечен срок за вземане на решения от общинските съвети кои язовири да запазят за стопанисване и кои да прехвърлят на държавата“, каза още той и допълни, че това е необходимо, за да могат язовирите, които нямат възможност да поддържат да бъдат прехвърлени към държавата. „След този тримесечен срок ще бъде организирано създаването на държавно предприятие, което да поеме собствеността на язовирите, които се прехвърлят от общините от една страна, а от друга страна да поеме и собствеността върху останалите държавни язовири. От друга страна даваме възможност на собствениците на частни язовири също да бъдат прехвърлени. Взехме решение за създаването на специализирано търговско предприятие, държавно, което да се ангажирана с всякакви ремонтни дейности по поддръжката“, поясни Симеонов. „До настоящия момент поради липсата на ясно определение на понятието на „язовир“ – язовирите в България са били стопанисвани практически безплатно от всички, които са имали това желание. На това поставяме край със съответното определяне на собствеността, на самата водна площ и на земята под язовира“, заяви вицепремиерът.
Работната група относно безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях беше сформирана на 22.02.2018 г. и включва представители на министерствата на финансите, на околната среда и водите, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, храните и горите и на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вицепремиерът Валери Симеонов ще представи резултатите от работната група за безопасната експлоатация на язовирите

Вицепремиерът Валери Симеонов ще представи резултатите от работната група за безопасната експлоатация на язовирите

28 Март 2018 | 14:56 | Агенция "Фокус"
София. Заместник министър-председателят Валери Симеонов ще обяви резултатите от работната група за безопасната експлоатация на язовирите днес в 16.00 часа в Министерски съвет. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Работната група относно безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях беше сформирана на 22 февруари 2018 г. и включва представители на министерствата на финансите, на околната среда и водите, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, храните и горите и на Държавна агенция за метрологичен и технически контрол.
Бяха разгледани проблеми, свързани със собствеността на язовирите, тяхното безопасно стопанисване, материално и техническо осигуряване и др.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Манол Генов, БСП: Заставаме категорично зад исканията на общините – необходима е целева субсидия за язовирите

Манол Генов, БСП: Заставаме категорично зад исканията на общините – необходима е целева субсидия за язовирите

16 Март 2018 | 10:18 | Агенция "Фокус"
София. Заставаме категорично зад исканията на общините – необходима е целева субсидия за язовирите. Това каза народният представител от ПГ на БСП за България“ и заместник-председател на Комисията по околна среда и води към Народното събрание Манол Генов в интервю за Агенция „Фокус“. „Всяка разумна логика и познаване на реалността би застанала също на тази позиция. Категорично ограниченият финансов ресурс на общините се похабява за проверки и назначаване на оператори за всички язовири, вместо да се фокусира към тези, които могат да създадат реална опасност. Подкрепяме прилагането на неотложни мерки, които могат да облекчат общините и да ги подкрепят като основни собственици на язовирите за тяхната безопасна поддръжка. Затова общините са прави, когато настояват за планиране на целева субсидия за поддържане на язовирите по аналогия на капиталовата в Закона за държавния бюджет. Надяваме се през 2019 г. това да бъде оценено и тези разходи да бъдат включени в бюджета“, каза Генов. По думите му общините настояват също и за планиране на целева субсидия за заснемане, паспортизиране на язовирите по аналогия с усилията, които Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) дава за изготвяне на общите устройствени планове на общините. По думите му под отговорността на общините се намират огромната част от водоемите в страната. Според него това несъразмерно и необезпечено струпване на отговорности и ангажименти на общините по отношение на язовирите, е една от причините и мотивите за настоящото изменение в закона. „Огласените официални данни сочат, че в страната има над 5600 язовира, а от тях 4500 се водят общински като собственост и като задължение за стопанисване. Няма да съм първият, който казва, но няма как и да спестя обстоятелството, че българските общини преминаха през много мъчителни законови метаморфози, през които тази собственост бе прехвърляна, дори без да се потърси предварителното им съгласие да ги приемат като публична своя собственост“, допълни заместник-председателят на Комисията по околна среда и води.
Деница КИТАНОВА


Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кметът на община Хайредин Тодор Алексиев: Единен държавен орган, следящ язовирите, ще бъде по-добра гаранция за сигурността на хората

Кметът на община Хайредин Тодор Алексиев: Единен държавен орган, следящ язовирите, ще бъде по-добра гаранция за сигурността на хората

15 Март 2018 | 09:55 | Агенция "Фокус"
София. Единен държавен орган, следящ язовирите, ще бъде по-добра гаранция за сигурността на хората. Това каза за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ кметът на община Хайредин Тодор Алексиев във връзка с идеята за създаване на търговско предприятие, което да бъде собственик на язовирите, с които общините не могат да се справят. По думите му общините нямат нито достатъчно специалисти, нито необходимия ресурс, за да изпълняват тази функция. Преминавайки под контрола на държавата, ще има по-добра координация и ще се избегнат злоупотреби с отпуснати средства за язовирните съоръжения, добави градоначалникът. „Има формула да се отпуснат допълнителни финансови средства на общините, за да стопанисват по-добре язовирите, но явно самите общини в момента нямат идеи как тези обекти да генерират приходи. Дори да се отпуснат такива средства и в резултат общините да се грижат добре за язовирите, все пак е добре държавата да прави това. Дори да има средства, мисля, че някои общини няма да бъдат лоялни и да използват тези средства по предназначение“, коментира кметът на община Хайредин. Тодор Алексиев каза още, че нивото на язовир "Рогозен 1" се нормализира, но докато не спадне до нормално състояние опасността от скъсване на преливника остава. Язовирите в община Хайредин са в предаварийно състояние от години, а средствата за ремонт и поддържа-твърде малко, обясни той и добави, че именно създаването на държавно предприятие за язовирите е правилният път.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Правителството създава предприятие, собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат (ОБЗОР)

Правителството създава предприятие, собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат (ОБЗОР)

15 Март 2018 | 00:45 | Агенция "Фокус"
София. Възнамеряваме да създадем търговско предприятие, което ще е собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат. Това съобщи пред журналисти министърът на икономиката Емил Караниколов. По думите му голяма част от язовирите на общините не се стопанисват заради липса на средства. Караниколов заяви, че прехвърлянето на язовири в търговското предприятие ще може да стане със законодателни промени. Предприятието ще отговаря за извършването на ремонта и поддържането на язовирите, така че да не се случва това да няма пари и финансови средства. По думите му е внесено предложение за промени в Закона за водите, които предвиждат язовирите да бъдат категоризирани на големи и малки, като ще стане ясно и какви са изискванията за експлоатация. Също така собствениците и операторите ще са задължени да правят аварийни планове. Караниколов поясни, че парите ще са от държавния бюджет и допълни, че има и предложения, да се създаде фонд, който да генерира средства и от стопанската дейност на всички язовири. По този начин ще се набират средствата за извършване на ремонтите. По думите му промените в закона трябва да са готови до другата сряда и да са внесени в НС. Караниколов поясни, че се касае за активи, които са публична държавна собственост. По думите според анализ в момента има около 5700 язовира, от които над 4500 са собственост на общините. Министърът заяви, че предстои да се изпратят писма на общините и да им се даде едномесечен срок, за да се установи дали могат да управляват язовирите, които управляват. „В една каскада има следния проблем – някои от язовирите се управляват от общините, дават се на аренда, но има язовири, които са направени само с цел безопасност. Те не се стопанисват добре от общините, тъй като няма средства за тях. Държавата ще поеме тази отговорност“, коментира още министърът на икономиката.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Правителството създава предприятие, собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат (ОБЗОР)

Правителството създава предприятие, собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат (ОБЗОР)

14 Март 2018 | 19:47 | Агенция "Фокус"
София. Възнамеряваме да създадем търговско предприятие, което ще е собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат. Това съобщи пред журналисти министърът на икономиката Емил Караниколов. По думите му голяма част от язовирите на общините не се стопанисват заради липса на средства. Караниколов заяви, че прехвърлянето на язовири в търговското предприятие ще може да стане със законодателни промени. Предприятието ще отговаря за извършването на ремонта и поддържането на язовирите, така че да не се случва това да няма пари и финансови средства. По думите му е внесено предложение за промени в Закона за водите, които предвиждат язовирите да бъдат категоризирани на големи и малки, като ще стане ясно и какви са изискванията за експлоатация. Също така собствениците и операторите ще са задължени да правят аварийни планове. Караниколов поясни, че парите ще са от държавния бюджет и допълни, че има и предложения, да се създаде фонд, който да генерира средства и от стопанската дейност на всички язовири. По този начин ще се набират средствата за извършване на ремонтите. По думите му промените в закона трябва да са готови до другата сряда и да са внесени в НС. Караниколов поясни, че се касае за активи, които са публична държавна собственост. По думите според анализ в момента има около 5700 язовира, от които над 4500 са собственост на общините. Министърът заяви, че предстои да се изпратят писма на общините и да им се даде едномесечен срок, за да се установи дали могат да управляват язовирите, които управляват. „В една каскада има следния проблем – някои от язовирите се управляват от общините, дават се на аренда, но има язовири, които са направени само с цел безопасност. Те не се стопанисват добре от общините, тъй като няма средства за тях. Държавата ще поеме тази отговорност“, коментира още министърът на икономиката.
Мариела РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Манол Генов, БСП: Промените в Закона за водите за класифицирането на язовирите са закъснели

Манол Генов, БСП: Промените в Закона за водите за класифицирането на язовирите са закъснели

14 Март 2018 | 17:45 | Агенция "Фокус"
София. Промените в Закона за водите за класифицирането на язовирите са закъснели. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ и заместник-председател на Комисията по околна среда и води Манол Генов по време на работната среща-дискусия по приоритетни за общините теми и законодателни инициативи, която се провежда в зала „Изток“ на парламента, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Манол Генов поясни, че БСП приветства промените в закона. „Разполагам с пълното предложение на ДАМТН“, каза Генов. Той отбеляза, че имало приказки, че още в ранна пролет миналата година ще бъдат внесени тези изменения. Според него дефиницията какво е язовир е необходима. „Както каза г-н Горновски има такива водоеми, в които дребен и едър рогат добитък пият вода или се къпят патките“, допълни Генов. Според него голяма част от язовирите са правени за напояване, а не за гледане на риба. Генов посочи,че в промените в Закона за водите не вижда онова предприятие, което ще се грижи за язовирите, които евентуално няма да бъдат ликвидирани или ще останат в експлоатация. „Въпросът е следният – ако това предприятие съществува и съществува в главите на някого, защо не го виждаме в този закон. Трябва да е ясно и финансирането на това предприятие“, коментира народният представител от БСП.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-министър Атанаска Николова: 20 млн. лв. са отделени от ОП „Околна среда“ с бенефициенти общините за осигуряване на поддръжката на язовирите

Зам.-министър Атанаска Николова: 20 млн. лв. са отделени от ОП „Околна среда“ с бенефициенти общините за осигуряване на поддръжката на язовирите

14 Март 2018 | 17:33 | Агенция "Фокус"
София. 20 млн. лв. са отделени от ОП „Околна среда“ с бенефициенти общините за осигуряване на поддръжката на язовирите. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова по време на работната среща-дискусия по приоритетни за общините теми и законодателни инициативи, която се провежда в зала „Изток“ на парламента, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Николова изрази надежда кметовете да подготвят качествени проектни предложения и да кандидатстват. „Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г. заделя сериозен ресурс за мерки, които са свързани с превенция и намаляване на риска от наводнение", каза тя. Николова коментира, че МОСВ като държавен орган, осъществяващ политиката по управление на водите, винаги се е стремяло да работи съвместно с всички заинтересовани институции. „Нашият стремеж е преди всичко да отстояваме трайна, целенасочена и устойчива политика, която да гарантира здравето, безопасността на населението и икономическото развитие на държавата“, каза тя. Николова поясни, че МОСВ подкрепя предложените законови промени от НСОРБ, но имат и някои забележки.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-министър Красимир Ципов: Трябва да бъде продължена работата по изграждане на публичен регистър на язовирите

Зам.-министър Красимир Ципов: Трябва да бъде продължена работата по изграждане на публичен регистър на язовирите

14 Март 2018 | 17:20 | Агенция "Фокус"
София. Трябва да бъде продължена работата по изграждане на публичен регистър на язовирите, така нареченият воден кадастър. Това каза заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов по време на работната среща-дискусия по приоритетни за общините теми и законодателни инициативи, която се провежда в зала „Изток“ на парламента, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Ципов поясни, че има положителна оценка за класифицирането на язовирите. Според него трябва да се мисли за решаването на проблема за поддържането на проводимостта на речните корита. „Не само в рамките на населените места, а извън урбанизираните територии. Към настоящия момент е необходим допълнителен ресурс за това и трябва да се търсят допълнителни възможности за това“, каза Ципов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Петър Горновски, ДАМТН: Класификацията на язовирите по големина и по опасност ще помогне бъдещата ни дейност

Петър Горновски, ДАМТН: Класификацията на язовирите по големина и по опасност ще помогне бъдещата ни дейност

14 Март 2018 | 16:59 | Агенция "Фокус"
София. Класификацията на язовирите по големина и по опасност ще помогне бъдещата дейност на ДАМТН. Това каза председателят на ДАМТН Петър Горновски по време на работната среща-дискусия по приоритетни за общините теми и законодателни инициативи, която се провежда в зала „Изток“ на парламента, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Провели сме 8000 проверки на язовирите в страната. Язовирите са 5701. В момента издирваме още язовири. Може би ще станат около и над 6000. Голяма част от тези язовири са водоеми, които не отговарят на характеристиките за язовир. Това са гьолове, казвам го директно. Ние трябва да направим тази класификация. По Закона за водите всички сега са язовири и ние трябва да ги проверяваме.“, каза той и посочи, че по сега действащото законодателство дейността по надзора се съсредоточава върху гьоловете. Според него, ако се приемат законови промени, от ДАМТН ще могат да се съсредоточат върху около 4000 язовири. По думите му от тях трябва да се класифицират опасните. Горновски поясни, че тогава ще може да се търси финансиране, защото е ясно, че такова за всички изведнъж няма да се случи. „Абсолютно сме убедени в това, че тази класификация ще помогне. Ще помогне и на това, че ние предлагаме комисиите към областните управители да се съсредоточат към рисковите и опасни язовири“, заяви Горновски.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: Замърсена е водата за битово-питейни нужди във Върбица, предприети са действия за изпомпване на мръсната вода от резервоара на помпената станция, която захранва града

Враца: Замърсена е водата за битово-питейни нужди във Върбица, предприети са действия за изпомпване на мръсната вода от резервоара на помпената станция, която захранва града

14 Март 2018 | 13:31 | Агенция "Фокус"
Враца. Замърсена е водата за битово-питейни нужди във Върбица, предприети са действия за изпомпване на мръсната вода от резервоара на помпената станция, която захранва града. Община Враца ще подпомогне с техника ВиК – Враца за отстраняване на проблема с водоподаването на населението в село Върбица. Това каза на среща с жители на населеното място кметът Калин Каменов, съобщиха от пресцентъра на Общината. Той, заедно с директора на водоснабдителното дружество - инж. Ангел Престойки, разговаряха с хората и обсъдиха варианти за разрешаване на проблема с водата за битово-питейни нужди.
За да не попадат в каптажа повърхностни и подпочвени води, които го замърсяват, Община Враца ще осигури багер, който ще предприеме дейности по тяхното отвеждане. Булдозер на ВиК - Враца ще подравни терена и ще запълни неравностите, в близост до водоизточника, както и ще се предприемат мерки по изпомпване на мръсната вода от резервоара на помпената станция, от където се подава на населението.
„Ще предприемем необходимите мерки, но съоръженията трябва да се пазят и да не се допускат посегателства. Обмисляме вариант и за поставяне на видеонаблюдение в района“, каза още Каменов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Емил Караниколов: Средствата за фонда за язовирите ще са от стопанската им дейност и държавния бюджет

Министър Емил Караниколов: Средствата за фонда за язовирите ще са от стопанската им дейност и държавния бюджет

14 Март 2018 | 12:08 | Агенция "Фокус"
София. Средствата за фонда за язовирите ще са от стопанската им дейност и държавния бюджет. Това каза пред журналисти министърът на икономиката Емил Караиванов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Дружеството, което отговаря за каскадите, е към Министерство на енергетиката. Тук говорим за активи, които ще бъдат публична държавна собственост. Няма как имот, публична държавна собственост да е в актива да търговско дружество, трябва да е държавно предприятие, което се създава със закон. Има чисто юридическа разлика в терминологията. Държавните предприятия не са търговски дружества по смисъла на закона“, обясни той. Караниколов уточни, в момента има анализ за около 5700 язовира, от които над 4500 са на общините. „Ще се изпратят веднага писма на общините, ще се даде едномесечен срок там, където те не могат да ги управляват. В една каскада има следния проблем – някои от язовирите се управляват от общините, дават се на аренда, но има язовири, които са направени само с цел безопасност. Те не се стопанисват добре от общините, тъй като няма средства за тях. Държавата ще поеме тази отговорност“, поясни Караниколов. „Ние имаме представа колко са общинските язовири, сега общините трябва да кажат кои могат и кои не да управляват“, заяви той и допълни, че може да се изземе правомощие на общинската власт. „Държавата има отговорност към населението. Задължение ще е на държавата оттук нататък да управлява тези имоти. Много от тези активи са минали в собственост на общините – бивши язовири на ТКЗС-тата, не е по някакъв друг регламент“, обясни той. „Държавата и фонда, който възнамеряваме да създадем, ще предоставят бюджета от стопанската дейността на всички язовири. Стопанската дейност от всички язовири ще вкарват съответен процент от този фонд, не говоря за язовирите, които в момента не осъществяват никаква стопанска дейност – от тях няма как да се генерират средства“, допълни Караниколов.
Мариела РУСЕВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Емил Караниколов: Възнамеряваме да създадем търговско предприятие, което ще е собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат

Министър Емил Караниколов: Възнамеряваме да създадем търговско предприятие, което ще е собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат

14 Март 2018 | 11:43 | Агенция "Фокус"
София. Възнамеряваме да създадем търговско предприятие, което ще е собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат. Това каза пред журналисти министърът на икономиката Емил Караиванов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Днес, както бяхме поели ангажимент, бяха внеси предложения за законодателни изменения. В първата си част те касаят изменения в Закона за водите. Най-общо язовирите ще бъдат категоризирани – голям, малък и какви са изискванията им за експлоатация. Разбирате, че при големите и малките язовири това е съвсем различно. Ще се задължават собствениците и операторите да правят аварийни планове“, обясни той.
„Най-важната тема – възнамеряваме да създадем търговско предприятие, с изменение на закон, на което по съгласие на общините, които не могат да управляват тези активи – като язовири, да бъдат прехвърляни в това предприятие. Съответно то да отговаря за извършването на ремонта и поддържането, така че да не се случва това да няма пари и финансови средства. Има предложение да се създаде фонд, който да генерира средства не само от бюджета, но и от стопанската дейност на тези язовири. Тук говорим за всички язовири. От този фонд да се набират средства за извършване на ремонти“, коментира той. „Обобщавам – ще има търговско предприятие, което ще е и собственик на язовирите, които общините не могат да поддържат, то ще отговаря за поддръжката. Парите ще бъдат от държавния бюджет и от фонда, за който споменах. В момента вицепремиерът Валери Симеонов ни събира, до другата сряда законът трябва да е готов и да е внесен в Народното събрание. Ще се разговаря с народните представители, които да ги внесат“, добави Караниколов.
Мариела РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Тодор Алексиев, кмет на Хайредин: Докато съществува и най-малката опасност за живота и имуществото на хората, бедственото положение остава

Тодор Алексиев, кмет на Хайредин: Докато съществува и най-малката опасност за живота и имуществото на хората, бедственото положение остава

14 Март 2018 | 08:42 | Агенция "Фокус"
София. Докато съществува и най-малката опасност за живота и имуществото на хората в община Хайредин, бедственото положение остава. Това заяви за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ кметът на общината Тодор Алексиев. Той уточни, че положението няма да е напълно спокойно, докато нивото на язовир „Рогозен 1“ не бъде свалено достатъчно.
„Ззовирът прелива с около 3 куб. м./сек на преливника, но вследствие добрата работа на фирмата, която го заскали преливника, за сега няма никаква опасност. На стената работят четири сифона, които изпомпват водата. Няма никаква опасност в момента за хората, но все пак наблюдаваме ситуацията. Надявам се в най-бърз темп да започнем строително-ремонтните дейности по преливника на язовир „Рогозен 1“, обясни кметът на община Хайредин. Тодор Алексиев допълни, че нови валежи биха могли рязко да влошат обстановката. Той увери обаче, че към този момент няма бедстващи хора.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Тодор Алексиев, кмет на Хайредин: След снощните обилни дъждове язовирите "Гервански геран" и "Езерска падина" преливат, няма опасност за населението към този момент

Тодор Алексиев, кмет на Хайредин: След снощните обилни дъждове язовирите "Гервански геран" и "Езерска падина" преливат, няма опасност за населението към този момент

13 Март 2018 | 08:36 | Агенция "Фокус"
Хайредин. След снощните обилни дъждове язовирите "Гервански геран" и "Езерска падина преливат". Това каза за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ кметът на община Хайредин Тодор Алексиев, където бедственото положение продължава поредно денонощие. По думите му няма опасност за населението към този момент, но екипите са готови за реакция, тъй като не се знае колко вода ще прелее към населените места. „Монтирахме вече втори сифон на стената, днес ще бъде монтиран и трети. Екипи на гражданска защита и пожарната прекратиха изпомпването с хидрофорни помпи на язовир "Рогозен". Нивото е спаднало с над метър за 24 часа и водата вече не прелива през преливника. Положението сега е по-добро, но след снощния дъжд след направената проверка двата язовира "Гервански геран" и "Езерска падина" с по 2 м и тази вода ще дойде и при нас“, уточни Тодор Алексиев. Бедственото положение в община Хайредин няма да бъде отменено докато съществува и най-малката опасност за живота и собствеността на хората, добави кметът на общината.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Обстановката в Северозапада се нормализира, но бедственото положение остава (ОБЗОР)

Обстановката в Северозапада се нормализира, но бедственото положение остава (ОБЗОР)

12 Март 2018 | 19:45 | Агенция "Фокус"
София. Пето денонощие в Община Хайредин, област Враца, е в сила бедствено положение. Такова е обявено и за Община Брегово и село Иново, Община Видин в област Видин. Въпреки това към момента според властите в страната никъде няма критична ситуация, нито застрашени хора.
Водата в Брегово е годна за пиене и за други битови нужди. Вече трети ден след преливането на р. Тимок там се правят лабораторни анализи по няколко пъти дневно заедно с Регионалната здравна инспекция. Спекулациите с качеството на водата са неоснователни. Там няма опасност нито от тежки метали, нито от гледна точка на микробиология, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
В село Иново, където в неделя водите на р. Делейнска пробиха дигата при корекцията ѝ и наводниха земеделски площи, се очаква до два-три дни водата да се оттече. При необходимост има готовност за изграждане на насипна дига с инертни материали преди селото.
Продължават аварийно-ремонтните работи по язовир „Рогозен 1“ в община Хайредин, област Враца. Монтирани са част от сифоните на съоръжението и водата се източва. С превантивна цел денонощно се наблюдават критичните участъци.
Водоподаването в Мизия ще бъде възстановено днес и проблеми там няма да има. До вечерта ще бъде осигурена вода за битови нужди и в с. Ботево. За втори път от вчера там се раздава вода за питейни нужди. Във Върбица подаването на вода за битови нужди е възстановено, като се раздава минерална вода. И в двете села водоснабдяването с нормално качество се очаква да бъде пуснато утре.
Допълнителни мерки ще са необходими по горното течение на река Росица и река Янтра, поради очакваните интензивни валежи, но като цяло ситуацията в страната е спокойна.
Интензивното снеготопене активира свлачища в различни краища на страната. Заради активирало се миналата седмица срутище все още остава затворен пътят Смолян-Мадан. След оглед и съвещание с геолози, проектанти и представители от всички заинтересовани служби, се установи, че състоянието на срутището е много тежко и обхваща много голяма територия и е най-мащабното свлачище върху главен път в страната. Жителите на 11 населени места в Смолянско изпратиха писмо да институциите за спешно разрешаване на проблема със срутището, което блокира достъпа на автомобили и хора до тях и прекъсна електричеството. След обсъждане с експерти геолози и проектанти Агенция "Пътна инфраструктура" обяви, че започва изграждането на нов път с дължина около 1.5 км, който да заобиколи срутището на пътя Смолян-Мадан и да пренасочи движението за леки автомобили. Пътят трябва да стане готов до 10 дни, а през това време пътната отсечка ще остане затворена.
Областният управител на Русе Галин Григоров свика спешно междуведомствена комисия във връзка с активизирало се свлачище на пътя между село Пиргово и помпената станция Пиргово – 1 на „Напоителни системи клон долен Дунав“ ЕАД и станцията на ВиК ООД. Нарушена е проходимостта на пътя, невъзможно е и обслужването на съоръженията на двете дружества. Освен свлечените земни маси там има опасност и от образуване на нови свлачища в съседните участъци. На място екип на Пожарната започна обезопасяването на района.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Областният управител на Враца Малина Николова: Очакваме бедственото положение в община Хайредин да бъде отменено утре

Областният управител на Враца Малина Николова: Очакваме бедственото положение в община Хайредин да бъде отменено утре

12 Март 2018 | 18:14 | Агенция "Фокус"
Враца. Очакваме бедственото положение в община Хайредин да бъде отменено утре. Това каза за Агенция „Фокус“ областният управител на Враца Малина Николова във връзка с обстановката в община Хайредин. „Всичко е нормализирано. Днес продължиха действията по укрепване на преливника на яз. „Рогозен 1“. Очакваме бедственото положение да бъде отменено утре“, обясни Николова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Николай Нанков: Ремонтът на язовирите в Община Хайредин трябва да се вмести в предоставените от правителството 3 млн. лв.

Министър Николай Нанков: Ремонтът на язовирите в Община Хайредин трябва да се вмести в предоставените от правителството 3 млн. лв.

12 Март 2018 | 16:41 | Агенция "Фокус"
Враца. Ремонтните работи по язовирите „Рогозен 1“ и „Бързина“ трябва да се вместят в предоставените от правителството в събота 3 млн. лв. Това каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който заедно с министъра на информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, областния управител на Враца Малина Николова и кмета на Хайредин Тодор Алексиев провери на място възстановителните дейности по съоръженията, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
С предприетите от областния управител и кмета действия не се допусна създаването на кризисна ситуация, посочи регионалният министър. Още през миналата седмица със собствени усилия, с помощта на местни фирми и според техните бюджетни възможности и техника, започнаха да укрепват язовирите и да осигурят нормалната проводимост в коритата на реките. Министър Нанков посочи, че към момента по двата язовира могат да се изпълняват само аварийни работи. Планов ремонт ще може да се изпълни след като се актуализират проектите и количествено-стойностните сметки за тяхната реализация, през летните месеци, когато водата в двата язовира намалее. Тогава ще се доизгради компрометираният преливник на язовир „Рогозен 1“ и ще се ремонтира стената на яз. „Бързина“.
В момента водата от „Рогозен 1“ се изпомпва чрез сифони, вече няма риск, но трябва максимално бързо да се започне с ремонтиране на преливника, за да предотвратим ситуации в бъдеще, коментира още Николай Нанков. Според него заради климатичните промени такива събития ще са все по-често явление, затова инфраструктурата трябва да бъде бързо и качествено ремонтирана.
Осигурихме необходимата механизация за възстановяване на преливника, информира министър Ивайло Московски. В момента се изгражда пътят, който ще позволи на машините да достигнат до язовира и след осигуряване на достъп до яз. „Рогозен 1“, незабавно ще се предприемат действия за по-бързото му възстановяване. Ще бъдат наложени и бетонови траверси по дъното му, което ще укрепи целия преливник и ще спомогне да не се свлича земна маса. Паралелно се работи по административните процедури, за да бъдат спазени всички законови изисквания. Възстановителните дейности ще продължат до пълното изграждане на преливника и връщането му до безопасно експлоатационно състояние, за да се минимизира рискът за хората, каза още министърът на транспорта. Той съобщи, че експерти от ДП “Транспортно строителство и възстановяване” са направили оглед на язовира в събота, 10 март, за да установят каква е необходимата техника за стартирането на неотложните аварийни дейности. В неделя тя е осигурена и е започнала работата по укрепването на разрушения преливник чрез насипване на скална маса. Представители на дружеството наблюдават денонощно язовира.
Министър Нанков съобщи още, че водоподаването в Мизия ще бъде възстановено днес и проблеми там няма да има. До вечерта ще бъде осигурена вода за битови нужди и в с. Ботево. За втори път от вчера там се раздава вода за питейни нужди. Във Върбица подаването на вода за битови нужди е възстановено, като се раздава минерална вода. И в двете села водоснабдяването с нормално качество се очаква да бъде пуснато утре.
Водата в Брегово е годна за пиене и за други битови нужди, съобщи още министър Нанков. Вече трети ден след преливането на р. Тимок там се правят лабораторни анализи по няколко пъти дневно заедно с Регионалната здравна инспекция. Спекулациите с качеството на водата са неоснователни. Там няма опасност нито от тежки метали, нито от гледна точка на микробиология, категоричен бе министър Нанков.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Николай Нанков: Няма опасност от скъсване на стената на яз. „Бързина“, състоянието му не е аварийно

Министър Николай Нанков: Няма опасност от скъсване на стената на яз. „Бързина“, състоянието му не е аварийно

12 Март 2018 | 14:30 | Агенция "Фокус"
София. Стената на язовира е компрометирана. Хубаво е, че преливникът функционира, добре оразмерен е, с циментова обшивка, така че с него няма проблем. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след инспекция на състоянието на яз. „Бързина“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Проблемът е със стената и към момента да се извършват аварийни дейности тук, е безсмислено. Когато падне водата през летните месеци, тогава да са съответно проектиранията и да се прави ремонт. Със сифони ще работим, докато не намалее водата през летните месеци. Нямаме опасност от скъсване, не е аварийно състоянието. Въпросът е наистина да се реши цялостно проблемът с отремонтиране по проект при ниски води в летните месеци. Хубаво е, че имаме преливник“, коментира Нанков. По думите му на яз. „Рогозен“ 1 ще решават проблема тепърва с преливника, като намалеят и там обемите на водата. „Може би в следващите няколко месеца – от два до три, с актуализация на проектите и вече не аварийни, а планови ремонти по двата язовира – преливника на „Рогозен“ 1 и стената на „Бързина“. Областният управител на Враца Малина Николова е изключително активна и като организация на дейности, и като превантивна подготовка, но без инструментариум, най-вече финансов, докъде ще я докараме, ако прехвърлим язовирите на областните управители да представляват държавата“, допълни той и уточни, че ще докладва и на премиера Бойко Борисов, за да видят как ще осигурят финансовия ресурс, тъй като не е малък.
„Колегите от ДАМТН ще излязат с одит в рамките на следващите няколко седмици. Подготвят се нормативни промени за категоризация на язовирите. Проблемите язовири са точно малките. Темата е комплексна, не е само за двата, които към момента ще решим. Кметът не може да не е доволен. Решаваме конкретния казус и ще го решим качествено. Ще трябва да се вместим в отпуснатите 3 млн. лв. за двата язовира. Мисля, че няма да има проблеми. Предвижда се довечера валежите да започнат и мисля, че към момента с около 2 метра падна нивото на яз. „Рогозен“ 1“, обясни още регионалният министър.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Малина Николова, областен управител на Враца: Положението в община Хайредин е овладяно – започнали са аварийно-укрепителните действия на преливника на яз. "Рогозен 1"

Малина Николова, областен управител на Враца: Положението в община Хайредин е овладяно – започнали са аварийно-укрепителните действия на преливника на яз. "Рогозен 1"

12 Март 2018 | 10:32 | Агенция "Фокус"
Враца. Положението в община Хайредин е овладяно – започнали са аварийно-укрепителните действия на преливника на язовир "Рогозен 1". Това каза за Агенция „Фокус“областният управител на област Враца Малина Николова. Тя поясни, че е спряло е преливането от преливника и са започнали аварийно-укрепителните действия. „Монтират се сифоните, които кметът на Община Хайредин поръча“, допълни областният управител.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Соня Ненкова, кметски наместник на село Ботево: Река Бързица е наводнила кладенеца на помпената станция, снабдяваща селото с вода

Соня Ненкова, кметски наместник на село Ботево: Река Бързица е наводнила кладенеца на помпената станция, снабдяваща селото с вода

12 Март 2018 | 10:15 | Агенция "Фокус"
Хайредин. Река Бързица, в която се оттича водата от язовир „Рогозен 1“, е наводнила кладенеца на помпената станция, снабдяваща селото с вода. Това каза за Радио „Фокус“ – Видин Соня Ненкова, кметски наместник на село Ботево, община Хайредин. Тя посочи, че нивото на реката вече е спаднало и няма опасност за къщите, които се намират в близост до речното корито. „Заради наводнения кладенец е изключена помпената станция и нямаме питейна вода от 8 март. От ВиК дружеството ни заявиха, че докато реката не се отдръпне достатъчно за да почистят кладенеца няма как да бъде пусната станцията“, заяви Соня Ненкова. Група на ВиК – Враца тази сутрин е започнала оглед на кладенеца, който се намира в ниската част на селото.
Анна ЛОЗАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министрите Николай Нанков и Ивайло Московски ще инспектират възстановителните работи по яз. „Рогозен 1“

Министрите Николай Нанков и Ивайло Московски ще инспектират възстановителните работи по яз. „Рогозен 1“

12 Март 2018 | 10:06 | Агенция "Фокус"
Хайредин. По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов министрите на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще посетят днес Община Хайредин. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В 12.30 часа те ще инспектират възстановителните дейности по язовир „Рогозен 1“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кметът на Хайредин Тодор Алексиев: Обстановката в община Хайредин е спокойна, но опасността за хората остава

Кметът на Хайредин Тодор Алексиев: Обстановката в община Хайредин е спокойна, но опасността за хората остава

12 Март 2018 | 09:27 | Агенция "Фокус"
София. Обстановката в община Хайредин е спокойна, но опасността за хората остава. Това каза в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ кметът на Хайредин Тодор Алексиев. Обемът на язовир „Рогозен“ е пълен, което създава несигурност по отношение на жителите", информира кметът. "Поради тази причина в сила остава и бедственото положение в общината към днешна дата", допълни той. По думите му добрата новина е, че водата вече не преминава над преливника на язовира. „Нощта премина с работа на гражданска защита с хидрофорните помпи за сваляне обема на язовира, с постоянно наблюдения и подготовка за днешния ден. Днес ще бъдат извършени доста по обем работи. Така че нямаме отпускане в нито един момент“, каза кметът Тодор Алексиев. Той допълни, че монтирането на сифоните на язовира е първата необходима мярка. Според кмета доставянето на скална маса и заскалявка на преливника е друг основен приоритет. "Едва след това ще може да се предприемат действия за пълното ремонтиране на язовира", обясни Алексиев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Врачанският митрополит Григорий се помоли за бедстващите в община Хайредин

Врачанският митрополит Григорий се помоли за бедстващите в община Хайредин

11 Март 2018 | 20:42 | Агенция "Фокус"
Враца. Да се избавят от беди и от всяко злощастие хората от бедстващите села в община Хайредин – за това се помоли днес Врачанският митрополит Григорий, съобщиха от Врачанска Света Митрополия. Специалните молитви бяха отправени по време на празничната света литургия в Неделя Кръстопоклонна, в която се чества и духовният закрилник на Враца св. Софроний Врачански. Литургията бе отслужена в храма “Св. Възнесение”, известен в годините и като Възнесенска църква “Св. Софроний Врачански”. Врачанският владика се помоли за бедстващите хора по време на проскомидията и на сугубата ектенията в литургията, както и на тържествения молебен, който бе отслужен като част от общоградското тържество.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: Ситуацията в община Хайредин постепенно се нормализира, но бедственото положение остава в сила

Враца: Ситуацията в община Хайредин постепенно се нормализира, но бедственото положение остава в сила

11 Март 2018 | 17:01 | Агенция "Фокус"
Враца. Ситуацията в община Хайредин постепенно се нормализира, но бедственото положение остава в сила. Това съобщи за Агенция „Фокус“ Светлана Ценова, секретар на Община Хайредин. „Язовир „Рогозен“ 1 е пълен на 100%, но вече не прелива през преливника. В момента се извършват ремонтни дейности по него - инсталират се два сифона, които ще помогнат за по-бързото намаляване на нивото на язовира. Язовир „Бързина“ прелива с 8 куб.м./сек през преливника“, обясни Ценова.
Тя добави, че на територията на общината няма бедстващи или евакуирани хора. Въпреки това все още бедственото положение остава в сила.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Областният управител на Враца Малина Николова: Кризисната ситуация, предизвикана от обилното снеготопене и състоянието на хидротехническите съоръжения в областта, е преодоляна

Областният управител на Враца Малина Николова: Кризисната ситуация, предизвикана от обилното снеготопене и състоянието на хидротехническите съоръжения в областта, е преодоляна

11 Март 2018 | 10:24 | Агенция "Фокус"
Враца. Кризисната ситуация, предизвикана от обилното снеготопене и състоянието на хидротехническите съоръжения в област Враца, е преодоляна. Това посочи областният управител на Враца Малина Николова, съобщиха от Областната администрация. Нивото на реките се понижава на територията на всички общини, както и в крайната точка по поречието на р. Скът – град Мизия, където към момента е 190 см, при критични 290. Наблюдава се и значителен спад на язовирите. Продължава изпълнението на аварийните мерки за яз.“Рогозен“ в община Хайредин, които целят предотвратяването на бедствено положение при предстоящите пролетни валежи.
„Благодарение на усилията на Пожарна безопасност и защита на населението – Враца, ОД на МВР – Враца, Областна администрация – Враца, строителните фирми „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“АД, „ГАРАНТ 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ООД и Община Хайредин и този път се справихме с бедствената ситуация“, заяви областният управител.
„Мерките, които предприехме в този момент са аварийни и решават частично проблемите. За цялостното овладяване на кризата с техническите съоръжения на територията на община Хайредин за пореден път средствата, предоставени от Министерски съвет са решението, с което заплахите за населението в нашата област се преодоляват. През 2016 г. Правителството предостави на Областна администрация – Враца средства, с които бяха реализирани две важни и конкретни мерки за яз. “Рогозен 1“ и осигуряване нормалната проводимост на реките в област Враца. Ако областната администрация не беше възложила и изпълнила обществена поръчка „Планово почистване на речни участъци, извън урбанизираните територии в област Враца“ на стойност 164 260 лв. за 20 участъка на реките Скът, Лева, Бързина, Огоста и Върбишка бара в общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Мизия и Хайредин, днес проводимостта им нямаше да бъде осигурена и опасността от наводнение оставаше в пълна сила. С изпълнението на договор за неотложни аварийно-възстановителни дейности по укрепване на преливника на яз.“Рогозен 1“ на стойност 93 576 лв. Областна администрация – Враца овладя положението в община Хайредин за 2 години. Ясно беше заявено на кмета на Хайредин, че това е временна мярка и той трябва да предприеме действия по изготвянето на технически проекти за проблемните язовири, които да внесе за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане или като проектно предложение по ОП“Околна среда“. Проектите на общината са готови, но не са внасяни за финансиране до момента. Това наложи Правителството да предприеме незабавни действия за финансиране на готовите проекти и осигури бюджетни средства в размер на 3 млн.лв. за тяхното изпълнение“, допълни Малина Николова.
Областният управител изказва благодарност на Правителството на Бойко Борисов, държавните служби и строителните фирми, които не допуснаха да се повторят събитията от 2014 година в област Враца.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Държавата ще се грижи за язовирите, които общините не са в състояние да поддържат (ОБЗОР)

Държавата ще се грижи за язовирите, които общините не са в състояние да поддържат (ОБЗОР)

10 Март 2018 | 21:28 | Агенция "Фокус"
София. Правителството отпусна 3 млн. лв. на община Хайредин за ремонт на язовирите в общината. Това стана ясно на извънредно заседание в Министерския съвет, свикано от премиера Бойко Борисов за обсъждане на мерки за гарантиране на сигурността на населението заради преливането на язовири в страната. В заседанието участваха също директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР Николай Николов, заместник-председателят на ДАМТН Кирил Войнов, както и областните управители на Враца и на Монтана. „Искам да решим този въпрос с язовирите днес, хората да отидат да го направят, не може през 2-3 години да си говорим едно и също“, аргументира решението премиерът по време на заседанието.
На брифинг след заседанието директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов заяви, че рисковата ситуация на язовир „Рогозен 1“ в Община Хайредин е преодоляна. По думите му от полунощ до 6.00 ч. в събота сутринта нивото на язовира е паднало с 28 см. Той подчерта, че нивата на всички реки в страната задържат пълноводие, все още под код червен. При река Скът при Мизия от сутринта нивото е вдигнато с 6 см. Николов посочи, че до обяд очаква да достигне своя максимум, който ще бъде с 40 см по-ниско от опасната кота на преливане. Според него обаче няма проблем за населението. Той подчерта, че не очаква преливане на реките в страната, но въпреки това организацията на правителството, областните управители и на кметовете на населени места продължава.
Енергийният министър Теменужка Петкова посочи, че незабавно се включват екипи на Предприятие „Язовири и каскади“, които ще окажат помощ, така че дейностите по отстраняване на авариите да започнат още днес.
Министърът на икономиката Емил Караниколов заяви, че премиерът е възложил на няколко министри, в това лице и на него, до сряда да подготвят законопроект за изменение на няколко закона. Промените ще засягат основно Закона за водите, в който ще бъде дадена възможност на общините в кратък срок да изразят своето мнение дали могат да управляват язовирите, които са тяхна собственост. В случай, че те не могат да извършат това нещо, същите ще бъдат прехвърлени в управление на българската държава.
Областният управител на Враца Малина Николова подчерта, че без помощта на правителството не е имало как да се справят с възстановяването на критичната инфраструктура в областта. От своя страна кметът на Хайредин Тодор Алексиев също благодари на всички институции, участвали в овладяването на критичната ситуация на територията на общината, в която вече трето денонощие е обявено бедствено положение. "Искам да благодаря и на премиера Бойко Борисов, който след един дълъг разговор вчера вечерта, днес своевременно реагира и нещата се случиха така, че ние да си свършим работата и да не застрашаваме живота на хората.
Вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че е време да има централизирана структура, която да поеме грижата в предаварийна, сложна ситуация, да е в състояние да реагира веднага, с капацитет и техника, без необходимост от дълги сложни процедури, да осигурява техническа годност на съоръженията. Той обясни, че по-голямата част от отпуснатите 3 млн. лв. ще бъдат разходвани за реконструкция на преливника на един от язовирите и други дейности по цялата каскада от язовири.
Малко по-късно стана ясно, че премиерът Бойко Борисов е разпоредил да бъде направен оглед на язовир „Рогозен 1“, за да бъдат издадени предписания за неговото аварийно укрепване. На място присъстваха заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов, представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и представители на Предприятие „Язовири и каскади“ към Националната електрическа компания. По време на огледа бе констатирано, че нивото на язовира драстично е намаляло. По думите на зам.-министъра на енергетиката на място на място са монтирани т. нар. сифони, които ще изпомпват допълнително водата от язовира през язовирната стена.Още в началото на следващата седмица ще започне възстановяване на разрушения преливник с тежка механизация. Следващата стъпка, която ще се предприеме, е да се почисти дъното след язовирната стена, за да може да прави свободно отвеждане на водата през основния изпускател и допълнителните съоръжения.
Според лидера на БСП Корнелия Нинова на своето заседание за пореден път правителството е демонстрирало безпомощност и хаос. „Не знаят кой е виновен, не знаят откъде да започнат. Днес ще дадат 3 млн. лева на община Хайредин, защото тук е бедствено, утре - другаде. Това не е държавност, това не са институции. Четири години минаха от наводнението в Мизия. Пълно безхаберие. Не направиха нищо, освен глупост след глупост. Четири години им предлагаме решения - не, та не“, коментира Нинова в родното си село Крушовица.
Пред Агенция „Фокус“ тя попита защо чак сега са отпуснати тези 3 млн. лв. и как се укрепва стена, когато язовирът е пълен. Според нея това е трябвало да се случи преди 4 години при първото наводнение. „Борисов се чуди хидроинженерите ли да вика, кметовете ли да вика, министрите ли да пита. Ядосан, че положението било такова. Ти управляваш 8 години, на кого се ядосваш?“, коментира Нинова.
Тя заяви, че БСП предлага решение на проблема. „Първо, като прехвърли на общините отговорността за язовирите да бъдат така добри да прехвърлят и пари, с които да финансират общините да поддържат тези язовири. Второ, да дадат пари на кметовете да почистят коритата на реките. Трето, пълен преглед на язовирите, дадени на частни лица на концесия“, заяви още тя.
Люба АЛЕКСИЕВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-министър Красимир Първанов в Хайредин: Нивото на язовир „Рогозен 1“ драстично е намаляло

Зам.-министър Красимир Първанов в Хайредин: Нивото на язовир „Рогозен 1“ драстично е намаляло

10 Март 2018 | 18:29 | Агенция "Фокус"
Хайредин. В момента вследствие на работата на екипите на пожарна безопасност нивото на язовир „Рогозен 1“ драстично е намаляло. Това каза пред журналисти в Хайредин зам.-министърът на енергетиката Красимир Първанов, предаде репортер на Агенция "Фокус".
„Обсъдихме, че е необходимо да направим спешно оглед на повредените съоръжения и да вземем решение какво ще се предприеме още в първите дни“, каза Първанов. Той добави, че всичко, което се прави, цели хората в региона да бъдат спокойни за живота и здравето си и за своите домове. „В момента вследствие на работата на екипите на пожарна безопасност нивото на язовира драстично е намаляло. Мерките, които предприехме тук на място, са монтаж на съоръжения, т. нар. сифони, които ще изпомпват допълнително водата от язовира през язовирната стена, с което ще се увеличи дебитът, който ще се изпомпва през този изпускател и основните съоръжения“, обясни зам.-министърът. По думите му втората стъпка ще бъде още в началото на следващата седмица да започне възстановяване на разрушения преливник с тежка механизация. „Това означава, че с едра скална маса ще се направи така, че водата да не прави тези приливи, които в момента виждате, с единствената цел да може да се успокоява и да не се получават тези разрушения“, добави Първанов. „Трета стъпка е да се почисти дъното след язовирната стена, за да може да прави свободно отвеждане на водата през основния изпускател и допълнителните съоръжения. В по-дългосрочен план има работен проект, на кмета са осигурени необходимите средства, така че той ще трябва да проведе необходимите обществени поръчки и да изпълнява този работен проект“, каза още зам.-министър Красимир Първанов.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Лидерът на БСП Корнелия Нинова: За пореден път правителството демонстрира безпомощност и хаос

Лидерът на БСП Корнелия Нинова: За пореден път правителството демонстрира безпомощност и хаос

10 Март 2018 | 13:51 | Агенция "Фокус"
Враца. 205 броя язовири на територията на цялата страна са с най-висока степен на неизправности, същевременно представляват опасност за населението. Това е написала прокуратурата в доклад до правителството през 2017 г. Разполагам с него и мога да ви го предоставя”, каза председателят на НС на БСП Корнелия Нинова в родното си село Крушовица. Тя добавя, че в него се констатира, че положението се е влошило и броят им се е увеличил спрямо проверката им от 2015 г. Това съобщиха от пресцентъра на партията.
Тя посочи още:
"Днес за пореден път правителството демонстрира на своето заседание безпомощност и хаос. Не знаят кой е виновен, не знаят откъде да започнат. Днес ще дадат 3 млн. лева на община Хайредин, защото тук е бедствено, утре - другаде. Това не е държавност, това не са институции. Четири години минаха от наводнението в Мизия. Пълно безхаберие. Не направиха нищо, освен глупост след глупост. Четири години им предлагаме решения - не, та не. Чуйте поне сега разумни предложения.
- ГЕРБ прехвърлиха отговорността от държавата на общините, но не им осигуриха средства за ремонти и поддръжка. Решение - спешна актуализация на общинските бюджети със средства за това, но не само там, където е бедствено, а на всички, превантивно;
- Прехвърлиха и отговорността за почистване на коритата на реките. Решение - средства за това и драконовски мерки за контрол на кметовете дали са го направили;
- Преглед на всички язовири и водоеми, дадени на концесия на частни лица. Който не ги поддържа в техническа изправност, а само си гледа печалбата, веднага да му се прекрати концесията;
- ГЕРБ приеха изменения в законите, с които създадоха съвет от девет министерства и сдружението на общините, които да управляват процесите. Вижда се години по-късно, че това води само до хаос и прехвърляне на отговорност от един на друг, дори днес премиерът не знае какво да прави-кметове ли, хидроинженери ли, министри ли да ангажира. Решението е - отмяна на този текст в закон и създаване на единен държавен орган, който да отговаря за това;
- Разкриване на виновниците за случилите се дотук наводнения-съдебен процес и отговорност;
- Спрете да се оправдавате с дъжда, обществените поръчки и всичко останало. Трябва здрава ръка и държавност.".


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-министърът на енергетиката Красимир Първанов ще участва в огледа на язовир „Рогозен 1“

Зам.-министърът на енергетиката Красимир Първанов ще участва в огледа на язовир „Рогозен 1“

10 Март 2018 | 12:53 | Агенция "Фокус"
Враца. Зам.-министърът на енергетиката Красимир Първанов, екипи на предприятие „Язовири и каскади“ към „Национална електрическа компания“ ЕАД и на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ към Министерството на транспорта и информационните технологии ще посетят язовир „Рогозен 1“, община Хайредин, от 14.30 ч. Това съобщиха от пресцентъра на Държавно предприятие. Още днес започват разпоредените от министър-председателя Бойко Борисов на днешното извънредно заседание на Министерския съвет възстановителни дейности по съоръженията на язовира.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

По разпореждане на премиера Бойко Борисов ще бъде направен оглед на на язовир „Рогозен 1“, за да бъдат издадени предписания за аварийното му укрепване

По разпореждане на премиера Бойко Борисов ще бъде направен оглед на на язовир „Рогозен 1“, за да бъдат издадени предписания за аварийното му укрепване

10 Март 2018 | 12:40 | Агенция "Фокус"
Враца. Във връзка с извънредната ситуация при язовир „Рогозен 1“ в община Хайредин, се проведе Извънредно заседание на Министерски съвет, на което бяха набелязани мерки за аварийно-възстановителни дейности на хидротехническото съоръжение. Това съобщиха от Областна администрация Враца. По разпореждане на министър–председателя Бойко Борисов, от 14.30 ч. ще бъде направен оглед на язовир „Рогозен 1“, за да бъдат издадени предписания за неговото аварийно укрепване. На място ще присъстват заместник-министър на енергетиката, представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Предприятие „Язовири и каскади“ към Националната електрическа компания. Ще бъде оказано пълно съдействие от страна на властите за справяне с критичната ситуация.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Емил Караниколов: Язовирите, които не могат да бъдат управлявани от някои общини, ще бъдат прехвърлени към държавна структура

Министър Емил Караниколов: Язовирите, които не могат да бъдат управлявани от някои общини, ще бъдат прехвърлени към държавна структура

10 Март 2018 | 11:04 | Агенция "Фокус"
София. Възнамеряваме да създадем структура или съществуваща такава, в която да преминат язовирите за управление. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов на извънреден брифинг в Министерския съвет, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Тя ще се занимава съответно и с ремонтните дейности на язовирите, стените и всички съоръжения с цел недопускане на инциденти за населението на Р България. Ангажирани сме до сряда да представим законопроекта и той да бъде качен за обществено обсъждане“, коментира Караниколов. По думите му целта е там, където общините не могат да управляват, тъй като имат липса на средства, тези язовири да бъдат прехвърлени на държавата и тя да се занимава оттук нататък и да носи отговорността за тяхното управление.
„Общественото обсъждане за законодателните промени е около месец и след това да мине през Народното събрание. Такава е процедурата. Към Министерството на енергетиката проблеми с язовири няма. Там има структура, която се занимава с ремонтите. Единият от вариантите, който обсъждаме, но в сряда ще имаме точно решение, към ДАМТН да бъдат прехвърлено управлението на язовирите, които ще бъдат предоставени от държавата. Към момента няма в една структура да прехвърляме абсолютно всички язовири“, допълни той и уточни, че говори само за тези, които са общински и общините не могат да управляват. „Към момента имаме около 7000 язовира. Друг елемент, който ще е в Закона за водите е, че ще има категоризация на язовирите. Всичко ще бъде решавано, ако общините не могат, от ДАМТН и тя ще носи отговорността съответно. В момента стените са на еди кой си, водата е на еди кой си. Това трябва да се промени и да има яснота кой управлява и кой носи отговорността за тези активи“, каза още Емил Караниколов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вицепремиерът Томислав Дончев: Време е да има структура, която да осигурява техническа годност на язовирите и да реагира в сложна ситуация

Вицепремиерът Томислав Дончев: Време е да има структура, която да осигурява техническа годност на язовирите и да реагира в сложна ситуация

10 Март 2018 | 10:57 | Агенция "Фокус"
София. Време е да има централизирана структура, която да поеме грижата в предаварийна, сложна ситуация, да е в състояние да реагира веднага, с капацитет и техника, без необходимост от дълги сложни процедури, да осигурява техническа годност на съоръженията. Това каза на извънреден брифинг в Министерски съвет вицепремиерът Томислав Дончев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Каква ще бъде новата структура- дружество, предприятие или агенция не е най-съществения въпрос“, посочи той. „Трябва структура, която да позволява разгръщане на капацитет в аварийна ситуация, да дава веднага подкрепа с техника“, изтъкна Томислав Дончев. „Правителството взе решение за осигуряване на 3 млн. лева, които да бъдат разходвани за допълнителни аварийни мероприятия. По-голямата част от средствата ще бъдат разходвани за реконструкция на преливника на един от язовирите и други дейности по цялата каскада от язовири“, обясни вицепремиерът. „Огромната част от средствата е за ремонтни работи. За преливника на най-проблемното съоръжение има проект и по него спокойно оттук нататък може да се възложи обществена поръчка“, уточни той. „Приоритет в момента е овладяването на ситуацията- намаляването на нивата на язовирите“, подчерта Томислав Дончев и поясни, че инсталираните помпени съоръжения до голяма степен позволяват да се овладее ситуацията. „На заседанието беше взето решение да се мобилизират допълнително и структури на Министерството на транспорта“, каза още той.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Емил Караниколов: До сряда ще подготвим законопроект за промени в няколко закона във връзка с управлението на язовирите

Министър Емил Караниколов: До сряда ще подготвим законопроект за промени в няколко закона във връзка с управлението на язовирите

10 Март 2018 | 10:51 | Агенция "Фокус"
София. Министър-председателят възложи на няколко министри, в това лице и на мен, до сряда да подготвим законопроект за изменение на няколко закона. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов на извънреден брифинг в Министерския съвет, след извънредното правителствено заседание за състоянието на язовирите в страната, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Предимно това ще Законът за водите, в който ще бъде дадена възможност на общините в кратък срок да изразят своето мнение дали могат да управляват язовирите, които са тяхна собственост. В случай, че те не могат да извършат това нещо, същите ще бъдат прехвърлени в управление на българската държава“, коментира Караниколов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: Екипи на Предприятие „Язовири и каскади“ незабавно ще окажат помощ в дейностите по отстраняване на авариите по язовирите

Министър Теменужка Петкова: Екипи на Предприятие „Язовири и каскади“ незабавно ще окажат помощ в дейностите по отстраняване на авариите по язовирите

10 Март 2018 | 10:41 | Агенция "Фокус"
София. Незабавно се включват екипи на Предприятие „Язовири и каскади“, които ще окажат помощ, така че дейностите по отстраняване на авариите да започнат още днес. Това каза на извънреден брифинг в Министерски съвет министърът на енергетиката, предаде репортер на Агенция „Фокус“. "С цел да не се губи нито минута време по разпореждане на премиера Бойко Борисов заедно с областния управител на Враца, кмета на Хайредин, колеги от Министерството на транспорта сформираме работна група в Министерство на енергетиката“, заяви тя. „За да бъдат хората спокойни и да бъде гарантирана тяхната сигурност“, изтъкна Теменужка Петкова. „Ще действаме по-най бързия начин, за да се предприемат адекватни действия и мерки в тази ситуация“, каза още министърът.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Областният управител на Враца Малина Николова: Без помощта на правителството нямаше как да се справим с възстановяването на критичната инфраструктура в областта

Областният управител на Враца Малина Николова: Без помощта на правителството нямаше как да се справим с възстановяването на критичната инфраструктура в областта

10 Март 2018 | 10:40 | Агенция "Фокус"
София. За пореден път се налага правителството да осигурява средства за аварийното възстановяване на критичната инфраструктура в област Враца. Това се случи и през 2016 година и сега, през 2018 година. Това заяви Малина Николова – областен управител на Област Враца, която взе участие в извънредното заседание на Министерски съвет за състоянието на язовирите в страната, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Аз съм изключително благодарна за това, защото по друг начин ние няма как да се справим. Сега, със средствата, които са осигурени с днешното министерско решение, се предвижда и цялостно изпълнение на проектите, които вече са направени от Община Хайредин, така да се справим окончателно с ремонтите на двата язовира – „Рогозен“ и „Бързина“. Но преди това трябва да се предприемат начертаните днес, на правителственото заседание, мерки за аварийно справяне със ситуацията, т.е. укрепване на преливника на язовир „Рогозен“ след като водата спре да се оттича и допълнително поставяне на сифони, за които вече са получени оферти. Те са при кмета на Община Хайредин“, заяви Малина Николова. С тази мярка ние ще се опитаме да изтеглим водата на кота нула, както беше преди няколко дни в този язовир. Благодаря на правителството и се надявам да продължим да си вършим работата така, че да не застрашаваме населението на двете общини – Хайредин и Мизия, които са в заливната зона на двата язовира“, допълни още тя.
От своя страна кметът на Хайредин Тодор Алексиев също благодари на всички институции, участвали в овладяването на критичната ситуация на територията на общината. "Искам да благодаря и на премиера Бойко Борисов, който след един дълъг разговор вчера вечерта, днес своевременно реагира и нещата се случиха така, че ние да си свършим работата и да не застрашаваме живота на хората.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Гл. комисар Николай Николов: Не очакваме преливане на реките в страната, въпреки това организацията ни продължава

Гл. комисар Николай Николов: Не очакваме преливане на реките в страната, въпреки това организацията ни продължава

10 Март 2018 | 10:32 | Агенция "Фокус"
София. Не очакваме преливане на реките в страната, въпреки това организацията на правителството, областните управители и на кметовете на населени места продължава. Това каза на извънреден брифинг в Министерски съвет директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Предвид усложняването на метеорологичната обстановка се очаква реките на запад от Огоста да бъдат с повишен дебит, и всички реки в долните си течения- Места, Струма, Искър, Арда, Тунджа, Марица, Камчия да бъдат с повишени нива“, обясни той. „В село Крушовица има около 50 двора, които са наводнени, но не от прииждащи води, а от подпочвени. Няма застрашени хора“, посочи гл. комисар Николов. „Според прогнозата за следващите 3 дни ще има постепенно успокояване на обстановката. От понеделник вечерта ще започнат превалявания от дъжд, с интензитет от около 5-10 литра на кв. м за два дни. Според НИМХ понеделник, вторник и сряда времето ще се развали. Два дни ще има добро време и още два дни пак разваляне на времето“, поясни Николай Николов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Гл. комисар Николай Николов: Рисковата ситуация на язовир „Рогозен 1“ е преодоляна

Гл. комисар Николай Николов: Рисковата ситуация на язовир „Рогозен 1“ е преодоляна

10 Март 2018 | 10:21 | Агенция "Фокус"
София. Ситуацията е нормална за сезона. Рисковата ситуация на язовир „Рогозен 1“ е преодоляна. Това каза на извънреден брифинг в Министерски съвет директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „От 00.00 часа до 6.00 сутринта нивото на язовира е паднало с 28 см. Усилията, които вложихме за изпомпване на водата и прехвърляне в долния язовир, и наливането на скална маса дадоха резултат“, заяви той. „Нивата на всички реки в страната задържат пълноводие, все още под код червен. Внимателни сме, наблюдаваме нещата, за да предотвратим човешки жертви. Всички критични точки се наблюдават, за да можем своевременно да предупредим застрашените хора“, изтъкна Николай Николов. „Изключение прави река Скът при Мизия. От сутринта нивото е вдигнато с 6 см. До обяд очакваме да достигне своя максимум, който ще бъде с 40 см по-ниско от опасната кота на преливане. Не смятаме, че има проблеми за населението“, каза още той.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Агенция „Фокус“ излъчва на живо във „Фейсбук“ брифинга след извънредното заседание на Министерски съвет, на което беше обсъдено състоянието на язовирите в страната

Агенция „Фокус“ излъчва на живо във „Фейсбук“ брифинга след извънредното заседание на Министерски съвет, на което беше обсъдено състоянието на язовирите в страната

10 Март 2018 | 10:06 | Агенция "Фокус"
София. Агенция „Фокус“ излъчва на живо във „Фейсбук“ брифинга след извънредно заседание на Министерски съвет, на което беше обсъдено състоянието на язовирите в страната.
Брифингът може да проследите в страницата на ИА „Фокус“ във „Фейсбук“ тук
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: НЕК стопанисва най-големите и значими язовири в страната, те са в отлично техническо състояние

Министър Теменужка Петкова: НЕК стопанисва най-големите и значими язовири в страната, те са в отлично техническо състояние

10 Март 2018 | 09:43 | Агенция "Фокус"
София. Националната електрическа компания стопанисва най-големите, комплексни и значими язовири в страната. Тези язовири са, бих казала, в отлично техническо състояние. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова в предаването „Тази събота“ по бТВ. Министър Петкова уточни, че Националната електрическа компания (НЕК) има специално предприятие – „Язовири и каскади“, което се грижи и стопанисва тези язовири. „40 язовирни стени се стопанисват от НЕК. Нашите язовири са в много добро техническо състояние. Няма преливащи язовири, стопанисвани от НЕК“, уточни тя. По думите ѝ българските граждани трябва да бъдат спокойни за състоянието на съоръженията. „Проблемът е с така наречените малки язовири, които се намират в малки общини и съответно общините трябва да ги стопанисват, но аз съм сигурна, че в рамките на днешното заседание, свикано от премиера Бойко Борисов, ние ще намерим решение“, коментира още министър Петкова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Искам да решим въпроса с язовирите днес, не може през 2-3 години да си говорим едно и също

Премиерът Бойко Борисов: Искам да решим въпроса с язовирите днес, не може през 2-3 години да си говорим едно и също

10 Март 2018 | 09:39 | Агенция "Фокус"
София. Искам да решим този въпрос с язовирите днес, хората да отидат да го направят, не може през 2-3 години да си говорим едно и също. Това каза премиерът Бойко Борисов на извънредното правителствено заседание за обсъждане на мерки за гарантиране на сигурността на населението заради преливането на язовири в страната, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Най-малкия проблем в случая са парите. Въпросът е как да го направим незабавно“, посочи той. „Вече поне имаме структура, която следи кое е предаварийно и аварийно състояние. Хората какво си мислят като видят, че язовир е в предаварийна ситуация- веднага започват да се плашат, защото няколко пъти ставаха наводнения“, коментира премиерът. „Задават въпроса- какво правим? Ние правим много, но резултатът ни е много малък“, изтъкна Бойко Борисов. „Колегите казват, че дори не е формулирано точно какво е язовир. Има много микро язовирчета, които с дъждовете се пълнят и след това създават проблеми“, поясни той. „Министърът на икономиката Емил Караниколов предлага отделна аварийна компания, която да се занимава само с язовирите, или да ползваме хората на НЕК, които наблюдават и ремонтират държавните язовири“, каза още премиерът.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Ще отпуснем 3 млн. лева на Община Хайредин за язовирите

Премиерът Бойко Борисов: Ще отпуснем 3 млн. лева на Община Хайредин за язовирите

10 Март 2018 | 09:26 | Агенция "Фокус"
София. С постановление днес ще дадем 3 млн. лева на Хайредин да отидат да правят язовирите. Това каза премиерът Бойко Борисов на извънредното правителствено заседание за обсъждане на мерки за гарантиране на сигурността на населението заради преливането на язовири в страната, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Те трябва да минат през обществени поръчки, ще минат години, ще се обжалват. Дотогава страховете на хората стоят. Правим това години наред“, посочи той. „Това, което ме вбесява най-много е, че слушам само как нещо не може да стане. За нещо трябвало специално постановление, което не можело да се направи, защото било в разрез с обществените поръчки“, коментира Бойко Борисов. „Провел съм срещи с хидроинженерите от Враца, които се занимават с това. Едната страна на язовира я взривявали бракониери, после е възстановявана. Другата аварийно правена, преливникът не работел“, поясни премиерът. „Какво толкова сложно има на тези съоръжения, това са кранове, които се поддържат в изправност“, попита той.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Тодор Алексиев, кмет на Хайредин: Обстановката в общината е спокойна, дежурните екипи работят денонощно

Тодор Алексиев, кмет на Хайредин: Обстановката в общината е спокойна, дежурните екипи работят денонощно

9 Март 2018 | 18:26 | Агенция "Фокус"
Хайредин. Обстановката е спокойна, но това не бива да ни успокоява. Спокойствието е малко измамно. Това каза за Агенция „Фокус“ кметът на Община Хайредин Тодор Алексиев за обявеното бедствено положение в общината във вчерашния ден и наложилата се евакуация. „Постоянно има дежурни екипи на място, работят и в момента. Оттам идвам и по-късно ще се върна пак. Екипите са там денонощно, за да свалят нивото“, заяви той. „Ще отменим бедственото положение, когато сме сигурни, че всичко е нормално и не застрашаваме живота и имуществото на хората“, изтъкна Тодор Алексиев. „Язовирите ни преливат, но притеснението ни е, че преливникът на язовир „Рогозен“ е разрушен. Язовирът прелива с 4-5 кубика в секунда, което е абсолютно нормално, ако преливникът беше здрав“, посочи кметът и допълни, че водата не е много, но съоръжението не е здраво. „Опасност за хората има, щом не отменяме бедственото положение. Така ще процедираме, докато всичко не се нормализира“, коментира Тодор Алексиев. „Засега не се налага повторно да евакуираме хора“, каза още той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам. областният управител Мирослав Комитски: Остава в сила бедственото положение в община Хайредин, към момента няма опасност за хората

Зам. областният управител Мирослав Комитски: Остава в сила бедственото положение в община Хайредин, към момента няма опасност за хората

9 Март 2018 | 17:58 | Агенция "Фокус"
София. Остава в сила бедственото положение в община Хайредин, към момента няма опасност за хората. Това каза за Агенция „Фокус“ зам. областният управител на Враца Мирослав Комитски. „Ситуацията в община Хайредин остава непроменена, в сила е бедственото положение. Извършват се необходимите аварийни работи – с две хидрофорни помпи се изпомпва водата от язовир „Рогозен 1“, с цел да облекчим преливника. Насипва се едра каменна фракция в преливника на язовира, който е компрометиран. Целта е водата, която излиза от преливника да загуби силата, с която го разрушава“, обясни Комитски. „Другият язовир „Бързина“ прелива , няма нещо притеснително към този момент, оттичат се водните маси“, допълни той.
„Докато не се успокоят нещата бедственото положение ще бъде в сила. Към момента няма опасност за хората, но трябва да бъдем бдителни. Температурите днес бяха високи, снегът се топи и трябва да отиде към язовирите и реките“, каза още Мирослав Комистки.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: България се нуждае от национален център за наблюдение и реакция при природни бедствия и кризи

Президентът Румен Радев: България се нуждае от национален център за наблюдение и реакция при природни бедствия и кризи

9 Март 2018 | 14:48 | Агенция "Фокус"
София. България се нуждае от национален център за наблюдение, реакция и управление в случаи на природни бедствия и кризи, който в реално време да идентифицира потенциални заплахи за населението и да предприема своевременни мерки за защита на гражданите. Това беше общата позиция на среща на „Дондуков“ 2 на президента Румен Радев с началника на отбраната ген. Андрей Боцев, директора на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР главен комисар Николай Николов, Петър Горновски, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Кирил Войнов, директор на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията“ в ДАМТН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Срещата се проведе по повод обявеното бедствено положение в Община Хайредин и опасността от наводнения в страната. Директорът на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР главен комисар Николай Николов увери държавния глава, че няма пряка заплаха за населението и са взети всички необходими мерки и има готовност за реакция при необходимост. Николай Николов изрази признателността си за доброто взаимодействие с Българската армия в случаи на бедствия и кризи.
Участниците в срещата бяха единодушни, че в България трябва да се създаде система за техническо наблюдение на язовирите на национално ниво, каквито мерки са предприети в Бургаска област. Отговорните институции са потърсили и експертизата на Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при БАН за въвеждането на сателитно наблюдение на опасните язовири у нас. Председателят на ДАМТН Петър Горновски информира, че са предприети действия и за класифициране и профилактика на опасните водоеми в България.
Начините на финансиране и изразходване на ресурсите, с които разполагат общините, техническото оборудване, обучението на кадри и доброволци, както и стимулирането на инженерното образование сред младежите, също бяха сред темите на срещата.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Тодор Алексиев, кмет на Хайредин: Обстановката е спокойна, не се е наложила повторна евакуация

Тодор Алексиев, кмет на Хайредин: Обстановката е спокойна, не се е наложила повторна евакуация

9 Март 2018 | 08:29 | Агенция "Фокус"
Хайредин. Обстановката е спокойна, не се е наложила повторна евакуация. Това каза за Радио „Фокус“ кметът на Община Хайредин Тодор Алексиев във връзка с обявеното бедствено положение през вчерашния ден и наложилата се евакуация. Той уточни, че язовир "Рогозен" не е променил нивото си от вчерашните отчетени данни. „Влива се в него 4-5 кубика вода от двата язовира „Гервански геран“ и „Езерска падина“ и толкова излиза от него. Екипите на Гражданска защита работят с две хидрофорни помпи. Няма опасност за хората на този етап, ако има ще ги предупредим веднага“, обясни той. Тодор Алексиев допълни, че ситуацията при язовир "Бързина" също е спокойна, но екипите остават готови за реакция при усложняване на обстановката. Бедственото положение в общината ще бъде отменено, след като язовирите спрат да преливат, добави още той.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Тихомир Трифонов, кметски наместник на с. Бързина, общ. Хайредин: Не се налага да евакуираме още хора от селото

Тихомир Трифонов, кметски наместник на с. Бързина, общ. Хайредин: Не се налага да евакуираме още хора от селото

8 Март 2018 | 19:57 | Агенция "Фокус"
Враца. Не се налага да евакуираме още хора от селото, ситуацията се запазва в село Бързина, каза за Радио „Фокус“ – Видин Тихомир Трифонов, кметски наместник на селото. Той посочи, че нивото на река Бързица не се е покачило през последното часове. „Ситуацията е тежка – продължава да вали дъжд, засега с две помпи се изпомпва вода от язовир „Рогозен 1“. Хората, които са евакуирани от 4-ри къщи в селото, са настанени при свои близки и роднини в Бързина.
Анна ЛОЗАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
12 души са ранени в автобус край германския град Любек при нападение с нож. 20 юли 2018 година
12 души са ранени в автобус край германския град Любек при нападение с нож. 20 ю...

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.