НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 07:59


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

След 5 часа дебат Пленумът на БСП реши партията да не подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция (ОБЗОР)

След 5 часа дебат Пленумът на БСП реши партията да не подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция (ОБЗОР)

14 Януари 2018 | 01:42 | Агенция "Фокус"
София. След 5 часа дебат Пленумът на БСП реши партията да не подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция. "За" решението гласуваха 61 членове на Пленума, "против" - 25 и "въздържали се" - 7, с което то е било прието. Дебатите по конвенцията бяха основната тема на заседанието на Националния съвет на партията. Според БСП Истанбулската конвенция разделя обществото и в нея има много спорни моменти. От партията обаче са категорични, че винаги са били против домашното насилие и насилието над жени и деца. Именно затова ПГ на „БСП за България“ предвижда законодателни промени по отношение на този вид насилие, но в зала няма да подкрепи конвенцията. Пленумът на БСП обсъди и позицията си за строителството в Национален парк „Пирин“. БСП подкрепя развитието на зимния туризъм, но е против обслужване на корпоративни интереси и нарушаване на законодателството. Тъй като Националният съвет на БСП се занимаваше почти цял ден с Истанбулската конвенция и позицията си за строителството в Национален парк „Пирин“, отложи останалите точки от дневния си ред за следващо заседание. В началото на заседанието с почетния знак на партията бяха наградени проф. Стефан Данаилов и проф. Радослав Гайдарски.
„Фокус“ припомня: На 3 януари Изпълнителното бюро на БСП прие позиция, че партията няма да подкрепи Истанбулската конвенция. В социалната мреца „Фейсбук“ лидерът на БСП Корнелия Нинова призова правителството да оттегли решението си и то да не се разглежда в Народното събрание. Седмица по-късно, на 10 януари, Бюрото насрочи заседание на Националния съвет на партията, на което този въпрос да бъде обсъден.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

След 5 часа дебат Пленумът на БСП реши партията да не подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция (ОБЗОР)

След 5 часа дебат Пленумът на БСП реши партията да не подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция (ОБЗОР)

13 Януари 2018 | 21:58 | Агенция "Фокус"
София. След 5 часа дебат Пленумът на БСП реши партията да не подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция. "За" решението гласуваха 61 членове на Пленума, "против" - 25 и "въздържали се" - 7, с което то е било прието. Дебатите по конвенцията бяха основната тема на заседанието на Националния съвет на партията. Според БСП Истанбулската конвенция разделя обществото и в нея има много спорни моменти. От партията обаче са категорични, че винаги са били против домашното насилие и насилието над жени и деца. Именно затова ПГ на „БСП за България“ предвижда законодателни промени по отношение на този вид насилие, но в зала няма да подкрепи конвенцията. Пленумът на БСП обсъди и позицията си за строителството в Национален парк „Пирин“. БСП подкрепя развитието на зимния туризъм, но е против обслужване на корпоративни интереси и нарушаване на законодателството. Тъй като Националният съвет на БСП се занимаваше почти цял ден с Истанбулската конвенция и позицията си за строителството в Национален парк „Пирин“, отложи останалите точки от дневния си ред за следващо заседание. В началото на заседанието с почетния знак на партията бяха наградени проф. Стефан Данаилов и проф. Радослав Гайдарски.
„Фокус“ припомня: На 3 януари Изпълнителното бюро на БСП прие позиция, че партията няма да подкрепи Истанбулската конвенция. В социалната мреца „Фейсбук“ лидерът на БСП Корнелия Нинова призова правителството да оттегли решението си и то да не се разглежда в Народното събрание. Седмица по-късно, на 10 януари, Бюрото насрочи заседание на Националния съвет на партията, на което този въпрос да бъде обсъден.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Стоян Мирчев, БСП: Ще предприемем законодателни инициативи за противодействие на насилието над жени, но няма да подкрепим Истанбулската конвенция

Стоян Мирчев, БСП: Ще предприемем законодателни инициативи за противодействие на насилието над жени, но няма да подкрепим Истанбулската конвенция

13 Януари 2018 | 17:57 | Агенция "Фокус"
София. Ще предприемем законодателни инициативи за противодействие на насилието над жени, но няма да подкрепим Истанбулската конвенция. Това каза за Агенция „Фокус“ народният представител от ПГ на „БСП за България“ и член на Националния съвет на партията Стоян Мирчев след приемането на решението на Пленума за конвенцията. "Националният съвет на БСП прие най-правилната позиция, именно, че подкрепяме всички текстове, които са свързани с насилието на жени и ще предприемем съответните законодателни инициативи наистина да се противодейства на този тип престъпления", заяви Мирчев. Той посочи, че поради спорните текстове на Истанбулската конвенция, БСП няма да я подкрепи в Народното събрание.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пленумът на БСП прие позиция за НП „Пирин“ и отложи останалите точки от дневния ред за друго заседание

Пленумът на БСП прие позиция за НП „Пирин“ и отложи останалите точки от дневния ред за друго заседание

13 Януари 2018 | 17:54 | Агенция "Фокус"
София. Пленумът на БСП прие позиция за НП „Пирин“ и отложи останалите точки от дневния ред за друго заседание, научи репортер на Агенция „Фокус. Позицията за строителството в Национален парк „Пирин“ на партията е, че БСП подкрепя развитието на зимния туризъм, но е против обслужване на корпоративни интереси и нарушаване на законодателството. Точките от дневния ред, свързани с отчета на ПГ на „БСП за България“ за втората сесия на 44-ото Народно събрание и анализа на местната власт бяха отложени за друго заседание на Националния съвет.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП: В Истанбулската конвенция съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно

БСП: В Истанбулската конвенция съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно

13 Януари 2018 | 17:46 | Агенция "Фокус"
София. На днешното си заседание Националният съвет на БСП прие позиция против ратификацията на Истанбулската конвенция. Агенция "Фокус" публикува позицията на БСП без редакторска намеса:

ПОЗИЦИЯ
на Националния съвет на Българската социалистическа партия
по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

Националният съвет на Българската социалистическа партия:

- като подчертава, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, така и психологическо, е широко разпространено в обществото и трябва да бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на правата на човека;
- като възприема, че насилието срещу жените, представлява системно нарушение на основните права и сериозно престъпление, което трябва да се санкционира като такова;
- като отчита, че в обществото продължават да съществуват съвременни форми на робство и трафик на хора, които засягат основно жени;
- като подчертава, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жени, които са били жертва на насилие да потърсят помощ, както и да се гарантира, че те получават подходяща подкрепа в съответствие с техните потребности, информирани са за своите права и имат достъп до правосъдие;
- като има предвид, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се гарантира, че извършителите се преследват и наказват;
- като отчита, че гражданското общество, и по-специално организациите на жените, имат ключов принос за предотвратяването и борбата с всички форми на насилие и тяхната дейност следва да бъде призната, насърчавана и подкрепяна, за да могат да я извършват по възможно най-добрия начин;
- като се води от убеждението, че само комбинация от политики, съчетаваща законодателни и незаконодателни мерки, в това число правни, съдебни, инфраструктурни, културни, образователни, социални и здравни дейности, както и равнопоставено участие на жените във всички области на обществото, може значително да намали насилието срещу жените и последствията от него;
- като подкрепя всички инициативи, кампании и усилия на Обединението на жените социалистки срещу насилието над жените и децата и постигане на равнопоставеност на половете

РЕШИ:

БСП да предложи и внесе в Народното събрание конкретни законодателни текстове, с които да гарантира ефективната борба с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие:
1.Промени в наказателното законодателство за най - строго преследване и наказване на насилниците;
2.„Домашното насилие” да бъде инкриминирано;
3.Да се инкриминира „преследването“ като поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице;
4.Да се криминализират „насилствените бракове” и „принудителното съжителство на съпружески начала”;
5.Да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, като се предвидят по - високи санкции, особено за извършителите, които имат по няколко заповеди и/или нарушения на заповеди;
6.Да се изградят Кризисни центрове във всеки областен град, като това стане държавна делегирана дейност.
В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно.
ПГ на „БСП за България“ не подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Гьоков: БСП неведнъж е осъждала насилието, но на 5 места в Истанбулската конвенция има спорни текстове и заради тях бих се въздържал да я подкрепя

Георги Гьоков: БСП неведнъж е осъждала насилието, но на 5 места в Истанбулската конвенция има спорни текстове и заради тях бих се въздържал да я подкрепя

13 Януари 2018 | 15:40 | Агенция "Фокус"
София. БСП неведнъж е осъждала насилието, но на 5 места в Истанбулската конвенция има спорни текстове и заради тях бих се въздържал да я подкрепя. Това каза за Агенция „Фокус“ народният представител от ПГ на „БСП за България“ и член на Националния съвет на партията Георги Гьоков във връзка с Истанбулската конвенция. „В Истанбулската конвенция ключовата дума е насилие и по-скоро реакциите, които трябва да имат държавата и обществото към насилието над жени и деца. От тази гледна точка тази конвенция е изключително полезна за ориентиране на хората в обществото“, коментира Гьоков. Според него няма човек, който да е „за“ насилието. „Тук искам да обърна внимание, че има едно „но“. Заради безхаберието на правителството нашето общество не беше подготвено за тази конвенция“, каза той. Гьоков обърна внимание, че в нея има спорни текстове, които се дължат на лош превод или са умишлени. „В обществото ни се насади отношение към конвенцията, че чрез нея искат да се прокарат други идеи покрай осъдителното отношение към насилието“, коментира депутатът. Гьоков посочи, че трябва да се отговори на притесненията на българския народ, защото конвенцията не се приема еднозначно. Той обясни, че не знае какво ще реши Пленумът на партията, но според него фактът, че вече трети час продължават дебатите по нея означава, че конвенцията не се приема еднозначно, както би трябвало да бъде. „Каквото и да е решението на нашия форум, БСП няма как да бъде обвинявана, че е „за“ насилието, защото назад във времето левите движения в България и света са с най-огромни заслуги за признаване на правата на жените. Неведнъж сме осъждали насилието“, поясни Гьоков. Народният представител изтъкна, че Обединението на жените социалистки и Младежкото обединение в партията от година и половина събират подписи в подкрепа на борбата срещу насилието. „В България имаме доста адекватно законодателство в посока защита от насилие. Въпросът е как го прилага държавата, защото самият акт на ратифициране на една конвенция не значи, че ще има промяна в резултатите“, допълни Георги Гьоков. Той обясни, че при обсъждането на конвенцията на Пленума се е предложило партията да не ратифицира конвенцията, но за сметка на това ПГ на „БСП за България“ да направи законодателни инициативи от добрите неща в Истанбулската конвенция, касаещи насилието над деца и жени.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Над 2 часа Пленумът на БСП дебатира по позицията на партията за Истанбулската конвенция и за строителството в НП "Пирин"

Над 2 часа Пленумът на БСП дебатира по позицията на партията за Истанбулската конвенция и за строителството в НП "Пирин"

13 Януари 2018 | 14:43 | Агенция "Фокус"
София. Над 2 часа Пленумът на БСП дебатира позицията на партията за Истанбулската конвенция и за строителството в НП "Пирин", предаде репортер на Агенция "Фокус". Двете позиции са част от първа точка от дневния ред на заседанието на Националния съвет на партията. Сред точките на Пленума са отчетът на ПГ на „БСП за България“ през втората сесия на 44-тото Народно събрание и анализът на работата на общинските съветници от БСП за периода 2015-2017 г., както и политическа оценка и мерки за подобряване на работата за реализиране политиките на БСП в местната власт.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Националният съвет на БСП награди проф. Стефан Данаилов и проф. Радослав Гайдарски с Почетния знак на партията

Националният съвет на БСП награди проф. Стефан Данаилов и проф. Радослав Гайдарски с Почетния знак на партията

13 Януари 2018 | 11:59 | Агенция "Фокус"
София. По инициатива на Изпълнителното бюро на БСП и с единодушно решения на Националния съвет, проф. Стефан Данаилов и проф. Радослав Гайдарски бяха наградени с Почетния знак на партията. Това съобщиха от пресцентъра на НС на БСП. Проф. Гайдарски получи знака по случай своята 80-годишнина, а проф. Данаилов за своята 75-годишнина. Те са удостоени със знака и за своята дългогодишна партийна и политическа дейност.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Светлана Шаренкова, БСП: Не сме съгласни България да приеме Истанбулската конвенция

Светлана Шаренкова, БСП: Не сме съгласни България да приеме Истанбулската конвенция

13 Януари 2018 | 11:11 | Агенция "Фокус"
София. Не сме съгласни България да приеме Истанбулската конвенция. Това каза Светлана Шаренкова, член на Националния съвет на БСП пред журналисти преди началото на Националния съвет на БСП, където ще бъде обсъдена Истанбулската конвенция“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Ние също сме Европа и имаме друго мнение. Не сме съгласни да приемем тази конвенция“, коментира Шаренкова. Според нея това не са основните проблеми на България. Шаренкова посочи, че след влизането на България в европредседателството има други важни теми. По отношение на другата точка в дневния ред на Пленума за строителството в Национален парк „Пирин“, Шаренкова заяви, че според нея трябва да има втори лифт в Банско.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сергей Станишев, БСП: Не търпи отлагане въпросът за насилието на жените

Сергей Станишев, БСП: Не търпи отлагане въпросът за насилието на жените

13 Януари 2018 | 11:05 | Агенция "Фокус"
София. Не търпи отлагане въпросът за насилието на жените. Това каза лидерът на ПЕС и член на Пленума на БСП Сергей Станишев пред журналисти преди началото на Националния съвет на БСП, където ще бъде обсъдена Истанбулската конвенция“, предаде репортер на Агенция „Фокус“.. „Една четвърт от жените на България под една или друга форма са подлагани на насилие“, каза той. По отношение на позицията на Изпълнителното бюро на БСП против конвенцията, той посочи, че разбира загрижеността на колегите си. „Малко бях учуден от тази спешна реакция, непосредствено след празниците, толкова категорична. Само до преди един месец позицията на Съвета на ПЕС чрез гласуване по резолюцията, където има изричен текст „подкрепяме Истанбулската конвенция", е подкрепена от БСП“, коментира Станишев.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Филип Попов, БСП: Конституцията на Република България доста е изпреварила Истанбулската конвенция в защитата на правата на жените и децата

Филип Попов, БСП: Конституцията на Република България доста е изпреварила Истанбулската конвенция в защитата на правата на жените и децата

13 Януари 2018 | 10:55 | Агенция "Фокус"
София. Конституцията на Република България доста е изпреварила Истанбулската конвенция в защитата на правата на жените и децата. Това каза секретарят на ПГ на „БСП за България“ Филип Попов пред журналисти преди началото на Националния съвет на БСП, където ще бъде обсъдена Истанбулската конвенция“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Мисля, че в Конституцията е залегнала тази защита, освен това БСП винаги е защитавала правата на жените и децата. Сега ще обсъдим Истанбулската конвенция“, каза Попов. Той поясни, че когато се ратифицира една конвенция, тя има преимущество над вътрешното законодателство. „Мисля, че следва да въведем такива закони в България, които да осигуряват още по-добрата защита на правата на жените и децата“, заяви Попов. Депутатът от БСП Александър Симов допълни, че ако конвенцията бъде ратифицирана, някои текстове трябва да претърпят промяна.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Националният съвет на БСП ще обсъди Истанбулската конвенция и строителството в Национален парк „Пирин“

Националният съвет на БСП ще обсъди Истанбулската конвенция и строителството в Национален парк „Пирин“

13 Януари 2018 | 07:15 | Агенция "Фокус"
София. Националният съвет на БСП ще проведе редовно заседание. Това е първото заседание на Пленума на партията за 2018 г. То ще започне от 11.00 часа в централата на БСП на ул. „Позитано“ №20 в зала „Александър Лилов“. Дневният ред на заседанието включва общо пет точки. Предвидено е Пленумът на БСП да започне с доклад за актуалната политическа обстановка, който ще бъде представен от лидера на партията Корнелия Нинова. На вниманието на членовете на Националния съвет се поставя позиция по ратификация на Истанбулската конвенция и за строителството в Национален парк "Пирин". Сред точките на Пленума ще бъдат отчетът на ПГ на „БСП за България“ през втората сесия на 44-тото Народно събрание и анализът на работата на общинските съветници от БСП за периода 2015-2017 г., както и политическа оценка и мерки за подобряване на работата за реализиране политиките на БСП в местната власт.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
12 души са ранени в автобус край германския град Любек при нападение с нож. 20 юли 2018 година
12 души са ранени в автобус край германския град Любек при нападение с нож. 20 ю...

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.