НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 20:27

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Варна: Обществено обсъждане на Национален план за действие за енергия от горска биомаса се проведе

Варна: Обществено обсъждане на Национален план за действие за енергия от горска биомаса се проведе

23 Ноември 2017 | 16:35 | Агенция "Фокус"
Варна. Горите в България, предвид техния видов състав, възрастова структура и произход разполагат със сериозен потенциал от горско-дървесна биомаса за производство на енергия. Това показва проект на Национален план за действие за енергия от горска биомаса - 2018-2027 г., представен за обществено обсъждане на двудневна кръгла маса в град Варна, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите.
Националният план обединява експертните анализи и гледните точки на заинтересованите страни в комплекс от приоритети, мерки и дейности, чрез които до 2027г. производството и потреблението на енергия от горска биомаса да запази и увеличи своето значение за енергийния баланс на България, да допринесе за намаляване на енергийната зависимост, подобряване чистотата на въздуха и за смекчаване на влиянието на климатичните промени.
Горската биомаса е възобновяем и изключително ценен ресурс, който все още не се използва достатъчно ефективно и пълноценно, включително за производство на енергия, смятат експертите. Горската биомаса включва всякакви продукти, части от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от горските територии и дървесни продукти и отпадъци от дървообработващата и мебелна промишленост. Представените в плана данни показват наличие на голям резерв от неизползвана отпадна дървесина, състоящ се от клони и вършина, които остават неизползвани на сечищата. Съществува и сериозен потенциал в създаване на тъй нар. „енергийни култури“ от бързорастящи дървесни видове, като различни видове и клонове върби, тополи, пауловния и др. за ускорено производство на дървесна биомаса за енергия.
„Една от основните цели на проекта е да предизвикаме бизнеса и гражданското общество да започне да мисли, че сегашният начин за използване на дървесината за енергия е безкрайно нерационален. На практика населението, особено в селските райони и по-малките общини използва около 3 млн. куб.м дърва за огрев, изгаряйки ги в остарели уреди. Изчислено е, че коефициентът на полезно действие при този начин на пряко изгаряне достига 30% - 40%. Реално в един съвременен котел ефективността от това изгаряне достига 90%. При изгаряне на цялата дървесина по-високоефективно и преминавайки от индивидуално към групово/многофамилно отопление ще може да отопляваме населението с половината количество от използваната понастоящем дървесина“, посочи д-р инж. Любчо Тричков, гл. експерт в ИАГ по време на дискусията.
„Надяваме се националният план за действие за енергия от горска биомаса да доведе до по бърза смяна на горивата от нискоефективни към високоефективни и многофамилни инсталации, както и от изкопаеми към възобновяеми източници, какъвто е горско-дървесната биомаса, като предизвика и въвеждане на необходимите стимули и съвременни зелени технологии, както и подобряване на политическата и нормативната рамка“, допълни инж. Валентин Чамбов, директор на дирекция в Агенцията по горите.
Като собственик на инсталация за производство на енергия от биомаса Манол Тодоров, „Фазерлес“ АД, Силистра определи темата за биомасата като изключително важна за България. „В страната ни се изхвърлят огромни количества биомаса на регламентирани и нерегламентирани сметища“, подчерта той. „Необходимо е да се помисли в посока за облекчаване и отпадане на допълнителните изискванията при кандидатстване с проекти по програми. Изключително трудно е да се реализират проекти по програми, свързани с оползотворяването на биомасата.“
В дискусията се включиха представители на всички заинтересовани страни, включително държавни, областни и общински администрации, представители на бизнеса, други юридически и физически лица, представители на националните и регионални медии и др.
Събитието се организира в рамките на проект „Регионални политики за устойчива биоенергия - BIO4ECO“ по програма ИНТЕРРЕГ, Европа на Европейския съюз. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталуния, Испания, а партньор от българска страна е Изпълнителна агенция по горите.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Любчо Тричков, ИАГ: Бизнесът може да инвестира в изграждането на инсталации на горско-дървесна биомаса чрез пилотни проекти

Любчо Тричков, ИАГ: Бизнесът може да инвестира в изграждането на инсталации на горско-дървесна биомаса чрез пилотни проекти

21 Ноември 2017 | 18:40 | Агенция "Фокус"
Варна. Проектът на Национален план за действие за енергия от горска биомаса до 2027 година предвижда да може да се инвестира в изграждането на инсталации на горско-дървесна биомаса чрез пилотни проекти. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Любчо Тричков, гл. експерт в Изпълнителна агенция по горите, който участва в регионалната кръгла маса за обсъждане на проекта на Национален план за действие за енергия от горска биомаса във Варна.
„Бизнесът – държавен, общински, частен, може да инвестира в пилотни инсталации в малки села, планински общини или в блокови пространства в квартали. Първоначалната инвестиция е доста значима, най-вече за изграждането на топлопреносната мрежа, т.е все още дървата се използват основно за отопление“, коментира експертът. Любчо Тричков отбеляза, че в България има няколко заводски когенерационни инсталации, които произвеждат топлина и енергия за собствените си дейности, но преференциалните цени за произведена енергия от биомаса са отпаднали през 2015 година, което е отказало част от инвеститорите.
„В Националния план за действие за енергия от горска биомаса се предлага да се възобновят подобни стимули, като се започне от данъчни стимули за тези, които решават да инвестират в тази посока, и се стигне до други възможни, които да стимулират това производство. Ние сме заинтересовани да го правим. Това е свързано и с по-ефективно изгаряне на дървесината, по-малко замърсяване на околната среда, защото изгаряйки високоефективно в тези котли, те не отделят тези механични примеси, които ги има сега. В обикновената печка се гори влажна дървесина, малко хора си позволяват да си добият дървесина, която да ползват, след като е изсъхнала“, подчерта експертът.
Любчо Тричков добави, че в третия от анализите на проекта на Национален план за действие за енергия от горска биомаса са отбелязани всички възможни програми, по които може да се кандидатства за развитие на подобни инсталации.
Стратегическата част на плана съдържа приоритети, мерки, дейности, отговорни институции, които да изпълняват съответната дейност, необходим бюджет, както и период за изпълнение на дейността. „Планът е за десетгодишен период. 6 приоритета са залегнали в стратегическия план, а дейностите, заложени в този планов документ, са над 30“, каза още Любчо Тричков, гл. експерт в Изпълнителна агенция по горите.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Варна: Разработването на Национален план за действие за енергия от горска биомаса до 2027 година обсъждат на кръгла маса в града

Варна: Разработването на Национален план за действие за енергия от горска биомаса до 2027 година обсъждат на кръгла маса в града

21 Ноември 2017 | 15:53 | Агенция "Фокус"
Варна. Регионална кръгла маса за обсъждане на проект на Национален план за действие за енергия от горска биомаса се провежда във Варна, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Участниците в кръглата маса имат възможност да се запознаят с проекта на Националния план за действие и да дадат своите препоръки и коментари, които да бъдат взети предвид преди изготвянето и одобряването на окончателния вариант на Националния план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 година.
Националният план за действие за енергия от горска биомаса цели чрез подобряване на политическата и нормативната рамка и чрез въвеждане на необходимите стимули и съвременни зелени технологии да бъде постигната смяна на горивата от нискоефективни към високоефективни и многофамилни инсталации, както и от изкопаеми към възобновяеми източници, какъвто е горскодървесната биомаса. Горската биомаса включва всякакви продукти, части от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от горските територии. Тя е възобновяем и изключително ценен ресурс, който все още не се използва достатъчно ефективно и пълноценно за производство на енергия., уточниха експертите по време на събитието.
Аналитичната част на проекта на Национален план показва, че горите в България, вземайки предвид техния видов състав, възрастова структура, произход и др., разполагат със сериозен потенциал от горскодървесна биомаса за енергия. Част от него е свързан с нереализирането на отпадната дървесина, след осъществяването на дърводобива. Данните за тъй нар. отпад, състоящ се от клони, вършина и др., голяма част от които остават на сечищата неизползвани, показват наличие на голям резерв от неизползвана отпадна дървесина, чието количеството варира за последните години от около 1 091 000 м3 за 2014 г. до 1 402 000 м3 за 2016 г. Реално потребените количества вършина за периода са повече от символични.
Налице е голям потенциал и в количествата дървесина, които в момента се изнасят извън страната, които основно са технологична дървесина и дърва за огрев и които през 2012 и 2014 година надхвърлят 1 млн. м3, като средногодишно за анализирания период се изнасят 775 684 м3. Това количество може да бъде силно намалено при развитие на мощности, пазар и др. за дървесина, подходяща за горскодървесна биомаса. Съществува сериозен потенциал и в създаване на т.нар. „енергийни култури“ от бързорастящи дървесни видове, като различни видове и клонове върби, тополи, пауловния, за ускорено производство на дървесина за енергия.
Изготвеният в аналитичната част на Националния план баланс на облата дървесина в страната показва, че е налице един потенциал от дървесина, подходяща за горскодървесна биомаса. Нейното по-широко използване ще позволи намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси, ще допринесе за сигурността на енергийните доставки и ще оказва по-малко въздействие върху околната среда, в сравнение с конвенционалните горива. Снабдявайки например домакинствата с топлоенергия, централите на биомаса ще намалят индивидуалната употреба на дърва за огрев в бита, която е една от основните причини за повишаване концентрацията на фини прахови частици във въздуха.
В аналитичната част са посочени още основните проблеми и предизвикателства пред развитието на сектора, подготвени са и предложения за подобряване на дейностите за по правилното мобилизиране на горскодървесната биомаса и за производство на енергия. За по-широката употреба на горската биомаса е необходимо въвеждането на стимули за смяна на горивата, в т.ч. чрез въвеждане на данъчни и други облекчения за изграждане и въвеждане на централи на биомаса. Необходимо е и въвеждане на стимули за изграждане на топлопреносната енергийна мрежа при изграждане на инсталации на горскодървесна биомаса, посочиха експертите. Необходимо е и въвеждане на подходящи механизми подпомагащи и стимулиращи осъществяване на преход и смяна на горивните инсталации от нискоефективни към високоефективни и/или многофамилни такива, което ще осигури свободни количества дървесина, които да се насочат към други сегменти от пазара.
Събитието се организира в рамките на проект „Регионални политики за устойчива биоенергия – BIO4ECO“ по програма ИНТЕРРЕГ, Европа на Европейския съюз. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталуния, Испания, а партньор от българска страна е Изпълнителна агенция по горите.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Китайският президент Си Дзинпин полага клетва след преизбирането си. 17 март 2018 г.
Китайският президент Си Дзинпин полага клетва след преизбирането си. 17 март 201...

ВИДЕО
Чиста кръв, македонска
Чиста кръв, македонска
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.