НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 04:17

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Граждански комитет "Западни покрайнини": Нуждата от покана на лекари за осъществяване на прегледи в Босилеград се основа на невъзможността на местните медицински власти да ги осигурят

Граждански комитет "Западни покрайнини": Нуждата от покана на лекари за осъществяване на прегледи в Босилеград се основа на невъзможността на местните медицински власти да ги осигурят

20 Ноември 2017 | 11:59 | Агенция "Фокус"
София. Агенция "Фокус" публикува без редакторска намеса становището на Граждански комитет "Западни покрайнини", относно хуманитарната акция на лекарите в Босилеград осуетена от местните власти в Босилеград на 10 ноември 2017 г.

Организирането на предклинични консултативни прегледи на Българското население в Босилеградско от тримата лекари на 10 ноември 2017 г. се извършва по инициатива на д-р Валентин Янев и е част от постоянно провежданите благотворителни и хуманитарни инициативи от Културно-информационния център на Българското национално малцинство в Босилеград от началото на неговото съществуване - 1998 г. Причините и нуждата от провеждането на такива акции се налагат от все по-влошаващото се положение на Българите в Западните покрайнини в социално, финансово, здравно, културно, образователно отношение довело не само до влошаване на хуманитарното положение в Западните покрайнини, но и до масово бягство на населението от тези области - Босилеградско и Царибродско в България и Европа през последните две години. Здравните проблеми на местното население представляват само едно от лицата на тази хуманитарна криза и демографската катастрофа, на която е подложено Българското население в Република Сърбия. Не случайно заместник министър председателката на Сърбия Зорана Михайлович на 14 април 2016 г. окачестви ужасното положение в града и околностите наричайки Босилеград гето, а впоследствие медии определиха произвола в управлението на общината там като Средновековно феодално княжество.
Нуждата от покана на лекари за осъществяване на консултативни прегледи на место в Босилеград се основа на невъзможността на местните медицински власти да осигурят специализирани медицински прегледи в Здравния дом на Босилеград и поради крайно тежкото материално състояние на голяма част от местното население, което няма финансови възможности и не може да посети най-близките медицински центрове в Сърбия-град Враня на около 70 км път през планината и медицинските центрове в България - Кюстендил, София.
Извършването на лекарската акция се осъществява в нарушения на административните правила за такава дейност, за които нашите лекари не са известени и в тази връзка те, както и КИЦ Босилеград, с подкрепата на представители на Българското общество ще поемат своите отговорности в знак на разбиране и уважение към правовия ред и изискванията на Република Сърбия в тази насока. Този случай, разбира се, ще даде основания при следващите акции, които ще бъдат организирани от КИЦ и Български лекари, да се търси конструктивното сътрудничество и улеснения от страна на Медицинския инспекторат в град Ниш и Здравния дом в Босилеград, за да се освобождават нашите лекари от всякакви странични формални административни действия на място и да могат като доброволци да се занимават единствено с естеството на своята хуманна професия - да лекуват хората. Същевременно, е необходимо да се подчертае нуждата от отговорности не местните институции -да извършат един системен анализ за действителните размери на здравните проблеми на местното население и въз основа на това да поискат от централните власти на Сърбия и България да окажат системна помощ в тази насока, което много по-конструктивно от налагането на санкции.
Гражданския комитет Западни покрайнини, отчитайки обстоятелствата, че извършеното административно нарушение е без умисъл и основано на незнание, счита че това нарушение по никакъв начин не накърнява благородната постъпка на нашите лекари и социалната отговорност на КИЦ Босилеград да се грижи за местното население и в този смисъл ще подкрепя както тази акция, така и всички дейности свързани с подобряване на статута на населението в Западните покрайнини в хуманитарната област.
Същевременно Комитета счита, че прилагането на полицейски мерки спрямо тримата лекари представлява ясна демонстрация на недобронамереност, на незачитане достойнството както на лекарите, така и на нуждите на местното население породени от тяхното неравностойно социално положение спрямо средния стандарт на живота и в Сърбия и в България. Тези мерки злепоставят организаторите на тази акция, които бяха визирани многократно в целия пакет от умишлени нарушения на законодателството на Република Сърбия свързани с бойкота на приватизацията в града, войната срещу малкия и средния бизнес в Босилеград с всякакви средства, монополизацията и политическата експлоатация на Българо-Сръбското сътрудничество на местна почва по проектното сътрудничество, здравеопазването, умишлено саботиране на обучението на Български език в образователната система и мн. др. На този фон прилагането на полицейски методи срещу лекарите се оценява като акт на неадекватна провокация към България с цел осуетяване на ефективното сътрудничество между двете държави в района на Западните покрайнини и е демонстрация на пълно пренебрежение към нуждите и достойнствата на Българите от Западните покрайнини.
Гражданският комитет „Западни покрайнини" изтъква изключително важната роля на Българските медии, които в съответствие с тяхната важна социално-културна мисия - да информират Българското и Европейско общество, по един обективен, високо професионален и социално ангажиран начин дадоха гласност на този случай на нарушение на Българо-Сръбските отношения на сътрудничество. Именно благодарение на медиите в България, местното население в Западните покрайнини получава обективна, пълноценна и достоверна информация по случая. Чрез тях то добива все по-ясна представа за нарастващата съпричастност на Българското общество и държава към нашите сънародници извън пределите на Родината в областта на хуманните въпроси, културата, здравеопазването и икономиката, в съответствие с Европейските ценности и подходи за регулиране в тази област.
В случая с полицейската акция срещу лекарите отчетливо ясна и принципна позиция бе заявена от Президенството в лицето на вицепрезидента Илияна Йотова, на правителството в лицето на външния министър Екатерина Захариева, на посолството и консулството на България в Белград Радко Влайков и Едвин Сугарев. В техните изявления обективно се отчита характера на инцидента и се оценява полицейската акция като нарушение на добронамерената политика между двете държави. В тези декларации ясно се очертава принципната подкрепа, която Българската държава оказва на КИЦ Босилеград в изпълнение на неговата социално-културна мисия, в случая свързана с търсенето на решения за облекчаване на тежкия проблем със здравеопазването на местното население имащо ограничени възможности за равностоен достъп в здравеопазването.
Важно е да се изтъкне, че с оглед предотвратяване на подобни случаи, са необходими серия от консултации и разширяване на сътрудничеството между двете държави, с които да се облекчават и да се насърчават развитието на връзките между местното Българско население със сънародниците от България. Същевременно в политическата област ясно се очертава нуждата от конкретно стратегическо сътрудничество между България и Сърбия за поетапното решаване на сложните проблеми на Българското население в Западните покрайнини, което обективно живее в условия на тежка дискриминация в сравнение с гражданите на Република Сърбия в други области, каквито са централна Сърбия, Войводина и др., както и да се премине от политически декларации за добросъседство и уважение на Българите в Западните покрайнини към изработването на пакет от конкретни мерки и ефективни програми между двете държави за икономическо, социално, инфраструктурно развитие на областите с Българско население. За това и България и Сърбия имат капацитет, включително и със съдействието на Европейския съюз, който и до сега отделя немалко средства за подпомагане на пограничните райони, но тяхната ефективност и липсата на публична информация за управлението и приложението на тези проекти създават впечатление за неефективността на тези фондове конкретно за решаване на хуманитарните проблеми в Западните покрайнини.
На фона на конструктивната медийна обстановка и на ангажираността на Българската държава, ярко впечатление направи пълното мълчание по случая на политическите партии, на културните институции и организации по лекарския инцидент в Босилеград. Това мълчание злепоставя политическата култура в България. То е форма на демонстрация, в която може да се разтълкува липсата на политическа отговорност, концепция и зависимости определящи неспособността на тези структури да обобщят, да характеризират и да формулират идеи за решаването на Западнопокрайнския въпрос, с което разкриват неангажираността си към една част от Българския народ незаслужено отдадена в жертва преди почти 100 години в интерес на политическата цялост на България. Партийното мълчание по Западнопокрайнския въпрос като цяло твърде остро контрастира с голямата загриженост и острите политически реакции свързани с опазване на обучението на Българския език в Украйна, случая с Българските медици в Либия, декларацията на 100те интелектуалци против независимостта на Косово, преговорите за осигуряване статута на Българите в Обединеното кралство и др. Тези контрасти разкриват безпринципност и клиентелизъм в нашата политическа сцена.
Мълчанието на научните, обществените, религиозните общности е също така обяснимо с трайно проявяван отказ от съпричастност и ангажименти при многобройните подобни случаи на нарушения на правата на Българското население в Западните покрайнини през последните десетилетия. То е плод на дълбоко унаследен страх и изградена неспособност да се реагира на актуалните проблеми, които произлизат от хода на обществения живот, с което правят тези институции непродуктивни и безучастни в общия живот на Българския народ. Поради особеното им значение за изграждането на общественото съзнание и култура, тяхното бездействие и безличност нанасят тежки поражения върху изграждането на едно съвременно обществено съзнание основано върху достойнствата, нравствените принципи и националната самоличност на Българското общество, което днес е необходимо за пълноценното и равностойно интегриране на България в световната култура.
Гражданският комитет Западни покрайнини отбелязва, че в случая с лекарите, за първи път по проблемите на Западните покрайнини изключително активно и мащабно участие се включват институциите за манипулация и дезинформация на общественото съзнание, които се крият зад анонимните технологии и механизми за ерозия на общественото съзнание. Тяхното самоизобличение бе констатирано въз основа на няколко факти, които заслужават обществено внимание дотолкова, доколкото разкриват механизмите на тази все по-нарастваща опасност върху публичния процес на информиране в обществото.
Въпреки притежанието на значителни технологически ресурси и стабилно финансиране от не по-малко анонимни централи, специалистите по дезинформация и ерозия на общественото съзнание в интернет допуснаха редица грешки и слабости плод на недобра организация и дефицит на компетентност, чрез което изобличават своята криминална дейност.
На първо място, поради „неудобното" време на инцидента - петък вечерта, когато всеки нормален специалист по дезинформация си взима почивка, а дежурните му колеги покриват само т.н. приоритетни и планирани области на дезинформация, се оказва, че няма оперативен състав и механизъм, с който да се повлияе общественото съзнание през почивните дни - събота и неделя. От друга страна, стъписването на тези институти на дявола се дължи и на липсата на бърза и ефективна политическа реакция от командните центрове, които едва в понеделник 13 ноември бяха готови с политическия декрет за атака и концепцията за манипулация на събитието. С това се обяснява липсата на тролово присъствие в електронните медии до неделя и тяхната мащабна и технологически мултиплицирана всеобща проява във всички сайтове със сходно съдържание, но с типичните за тези криминални институти жанрови, стилови и тематични разнообразия на манипулациите.
Най-голямото самоизобличение на тази система за унищожаване на информацията и психологическото въздействие на объркване съзнанието и самостоятелното логическо оценяване на конкретни факти и събития проличава в обстоятелството на еднотипни клишета/мантри за въздействие чрез внушения на смесица от факти с послания, които обаче разкриват две неща. На първо място - добрата тренираност на работещите специалисти в изпълнение на политически поръчки и на второ място - много слабото познаване на конкретната проблематика на Западните покрайнини в историческо, политическо, културно, социално, демографско и друго отношение. Нещо повече, специалистите по манипулация издават и своята зависимост от вече определен тип стратегии в нашето общество и на второ място, издават хипотезата, че те може би не работят в България. Именно с това се обяснява неадекватното владеене на информацията, с която те се опитват да изпълняват своите политически поръчки.
Гражданският комитет Западни покрайнини изразява своята позиция на подкрепа и солидарност с Българите от Западните покрайнини в утвърждаване и спазване на човешките права и достойнство, на разширяване на културните, хуманитарните и икономическите контакти от двете страни на границата до нейното пълно премахване като символ на една човеконенавистническа политика от края на 19 и началото на 20 век. С нейното премахване ще бъдат установени истинските и пълноценни добросъседски отношения между България и Сърбия, които под влиянието на външни геополитически сили бяха доведени до състояние на безсмислено и вредно противопоставяне отнело живота на много хора от двете страни в многобройните конфликти от 19 и 20 век. Днес в 21 век двустранните отношения трябва да бъдат един пример за хуманизъм и разбирателство, който трябва да се изгражда не на моста Западни покрайнини, който е изграден от жертвите и нещастията на Българите от тези области, а да започне от превръщането на Западните покрайнини в област на благоденствие, икономически просперитет и социално-културен напредък.

Председател на Граждански Комитет Западни Покрайнини Проф. Лозан Митев
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

България трябва да се намеси в медицинските грижи за българското малцинство в Сърбия (ОБЗОР)

България трябва да се намеси в медицинските грижи за българското малцинство в Сърбия (ОБЗОР)

14 Ноември 2017 | 20:03 | Агенция "Фокус"
София. България трябва да се намеси в медицинските грижи за българското малцинство в Сърбия. За това призоваха българските лекари, които бяха задържани в полицейския участък в Босилеград по време на хуманитарна акция в КИЦ-Босилеград преди няколко дни. „Около 10 хил. българи в района на Босилеград умират, защото там няма здравеопазване“, каза д-р Валентин Янев и уточни, че случилото се на 10 ноември се е оказало тест. „Явно трябва да се случи нещо лошо и страшно, за да може обществото да обърне внимание. Но не задържането беше най-страшното. Най-страшното е, че докато нас ни унижаваха и ни разпитваха горе, полицията долу е влизала в салоните, където са пациентите, и е започнала да изисква техните лични данни, за да разбере кои са се осмелили да поискат помощ от български лекари. Това беше осуетено от една жена, която се е изправила и е заявила, че няма да им даде личната си карта. Окуражени от това нещо, другите хора заемат същата позиция. И опасявайки се от голям сблъсък, полицията се оттеглила. Това е по-страшно от нашето задържане, това е полицейщина“, каза още д-р Янев. По думите му лекарите са били обвинени в нерегламентирана медицинска помощ. "За да е медицинската помощ нерегламентирана, то трябва да се издават лекарски бележки с подписи и печати и всякаква друга документация. А ние само помагахме, преглеждахме, поставяхме диагнози и казвахме на хората какво да предприемат оттук нататък", обясни д-р Янев.
Лекарите поставиха три варианта пред българската държава – да създаде в Кюстендил организация за преглеждане на българите от Сърбия, да осигури съвременна апаратура в болничния дом в Босилеград, или да се даде на лекарите, работещи в болничния дом, възможност за лесна следдипломна преквалификация, така че да могат да отговорят на нуждите на българското малцинство.
Иван Николов – председател на КИЦ-Босилеград, обясни, че българското малцинство в Сърбия от един век се разглежда като опасност за държавата. „Арестуването на българските лекари беше само последната капка, която преля чашата, но под него врят и кипят купища други проблеми. Защото в началото на 21 в. никой не може да живее при липса на елементарно здравеопазване. Най-накрая духът се разбуди и се видя истинското отношение на държавата“, каза още той.
Зденка Тодорова – правозащитничка и член на Гражданския комитет „Западни покрайнини“ обясни, че Сърбия прилага двойни стандарти, защото от Сараево многократно са реагирали срещу намесата на Белград във вътрешните работи на Босна и Херцеговина чрез изпращане на медицинска помощ и провеждане на хуманитарни дейности.
Присъстващите на пресконференцията, която беше предвидена за медиите, отбелязаха, че на нея са били поканени и представители от българското външно министерство, както и представители на Сръбското посолство в България, но отсъствието им е достатъчно показателно.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Николов, КИЦ - Босилеград: Кметът на Босилеград е уреждал прегледи във ВМА срещу гласове на изборите

Иван Николов, КИЦ - Босилеград: Кметът на Босилеград е уреждал прегледи във ВМА срещу гласове на изборите

14 Ноември 2017 | 19:45 | Агенция "Фокус"
София. Кметът на Босилеград Владимир Захариев дълги години е уреждал медицинска помощ във ВМА срещу получаване на гласове по време на избори. Това заяви пред Радио „Фокус“ Иван Николов, директор на Културно информационния център в Босилеград във връзка със задържането на български лекари в Босилеград, Сърбия. Според него няма адекватна политика на българското правителство за българското малцинство в Западните покрайнини. „Досега нещата се правеха на парчета и резултатите бяха временни, откъслечни и спорадични. България до момента оказва хуманитарна помощ според случая. Там все още не е решена една систематична политика, която да гарантира някакви нормални условия за оцеляване на това население“, коментира Иван Николов. По думите му Сърбия десетилетия наред е провеждала асимилационна политика, според която западната половина да се обезбългари. Той добави, че една трета от населението се изгонва, една трета – най-борбените, се осъждат и избиват, а тези, които останат, се асимилират.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зденка Тодорова, правозащитничка: От Сараево многократно са реагирали срещу намесата на Белград във вътрешните работи на страната чрез изпращане на медицинска помощ

Зденка Тодорова, правозащитничка: От Сараево многократно са реагирали срещу намесата на Белград във вътрешните работи на страната чрез изпращане на медицинска помощ

14 Ноември 2017 | 15:26 | Агенция "Фокус"
София. От Сараево многократно са реагирали срещу намесата на Белград във вътрешните работи на Босна и Херцеговина чрез изпращане на медицинска помощ. Това каза Зденка Тодорова – правозащитничка и член на Гражданския комитет „Западни покрайнини“, по време на пресконференция по повод задържането на трима български лекари полицейския участък в Босилеград по време на хуманитарна акция в КИЦ-Босилеград, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„В рамките на политиката, която Република Сърбия провежда спрямо своите сънародници зад граница, е и медицинско обслужване и безплатна медицинска помощ за сърбите в Косово и в Република Сръбска, която е част от Република Босна и Херцеговина. Преди и след Милошевич Косово имаше привилегии в това отношение – сърбите ,живеещи там, да получават медицинска помощ. След обявяването на Косовксата независимост сърбите продължават и по-нататък да оказват медицинска помощ, което е в разрез с политиката на Република Косово. По същия начин и от Сараево многократно са реагирали за намесата във вътрешните работи на Босна и Херцеговина чрез Република Сръбска от страна на Белград, което продължава и до ден днешен с хуманитарни акции, изпращане на лекари,здравна помощ, фармацеврично сътрудничество и др“, каза още Тодорова и призова да няма двойни стандарти.
„Политиката и преди Милошевич, и след Милошевич, и днес, когато управляват бившите радикали на Шешел, политиката на Белград не се променя. Искаме адекватна политика и за българското малцинство в Западните покрайнини в Сърбия“, завърши тя.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Николов, КИЦ-Босилеград: Българското малцинство в Сърбия от един век се разглежда като опасност за държавата

Иван Николов, КИЦ-Босилеград: Българското малцинство в Сърбия от един век се разглежда като опасност за държавата

14 Ноември 2017 | 15:02 | Агенция "Фокус"
София. Българското малцинство в Сърбия от един век се разглежда като опасност за държавата. Това каза Иван Николов от КИЦ-Босилеград по време на пресконференция по повод задържането на трима български лекари вполицейския участък в Босилеград по време на хуманитарна акция в КИЦ-Босилеград, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите на Николов е без значение какво ще бъде действието на Сърбия или на депутатите от европейския парламент, България трябва постоянно да наблюдава какво се случва с българите там.
„Арестуването на българските лекари беше само последната капка, която преля чашата, но под него врят и кипят купища други проблеми. Защото в началото на 21 в. никой не може да живее при липса на елементарно здравеопазване. Всеки ден камбаната в Босилеград бие на умряло и като разбера, че това са млади хора, които изведнъж си отиват, ми става ясно, че нещо не е наред със здравната система. Най-накрая духът се разбуди и се видя истинското отношение на държавата“, каза той.
Николов обясни, че преди няколко месеца в Босилеград е отишъл първият български бизнесмен, но бързо си е тръгнал заради разпри със сръбските власти. „И това остави много хора без работа и без възможност за съществуване“, обясни той.
Сърбия няма ясна външно-политическа ориентация и е разкрачена между Брюксел и Москва. Законите в едно общество се гласуват заради хората и ако те нарушават правото на нормално здравеопазване, на нормално обучение на български език, на свободата на слово, на движението, на мисълта, то тогава толкова по-добре за законодателя“, обясни Николов и призова българската държава и българските политици да вземат нещата в свои ръце.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Валентин Янев: Щом Сърбия не е в състояние да осигури здравеопазване на нашите сънародници, България трябва да се намеси и да вземе нещата в свои ръце

Д-р Валентин Янев: Щом Сърбия не е в състояние да осигури здравеопазване на нашите сънародници, България трябва да се намеси и да вземе нещата в свои ръце

14 Ноември 2017 | 14:49 | Агенция "Фокус"
София. Щом Сърбия не е в състояние да осигури здравеопазване на нашите сънародници, България трябва да се намеси и да вземе нещата в свои ръце. Това каза пресконференция един от задържаните в Босилеград български лекари – д-р Валентин Янев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Искам да поставя три варианта пред българската държава. Първата идея е в Кюстендил например да се създаде организация нашите хора от Босилеград, което на около 40 км, да бъдат преглеждани. Не мога да разсъждавам какво трябва да е финансирането на начинанието, но трябва да се вземе политическо решение“, каза той.
Втората идея на д-р Янев е да се сформира делегация от Министерството на здравеопазването от специалисти, които без да губят време да посетят Босилеград и да се запознаят с условията там, България да осигури съвременна апаратура, с която тези хора да преглеждат нашите сънародници.
„И третата ми идея е на лекарите, работещи в Здравния дом, които искат да повишат качеството си на работа и да получат някаква следдипломна квалификация, да им бъде разрешено с някакви облекчения да я получат. И по този начин да помогнат на нашите сънародници“, обясни още той.
По думите му всички тези решения означават намеса на държавата. „Ние, двама-трима ентусиасти, не можем да се преборим с властите в Сърбия. Тук трябва да везе държавата“, уточни д-р Янев.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Валентин Янев: Около 10 хил. българи в района на Босилеград умират, защото там няма здравеопазване

Д-р Валентин Янев: Около 10 хил. българи в района на Босилеград умират, защото там няма здравеопазване

14 Ноември 2017 | 14:42 | Агенция "Фокус"
София. Около 10 хил. българи в района на Босилеград умират, защото там няма здравеопазване. Това каза на пресконференция един от задържаните в Босилеград български лекари по време на хуманитарна акция в КИЦ-Босилеград– д-р Валентин Янев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Това, което се случи с нас на 10 ноември, се оказа тест. Ако ни бяха оставили да си свършим работата, щяхме да го направим, да пием по една бира и да се приберем. Но сценария го писаха те, а ще се окаже лош сценарий, защото си подпалиха чергата. Това са 400 души – там е драма, тези хора бавно намаляват и измират. Тук сме, за да стане дума за тях. Явно трябва да се случи нещо лошо и страшно, за да може обществото да обърне внимание – хиляди души в този край умират, защото там няма здравеопазване. Работил съм 40 г. като лекар, бил съм на всякакви места, но се ужасих какво видях там. Това население е оставено без специализирана лекарска помощ – наблягам на специалисти. Има общопрактикуващи лекари и те си вършат работата, но няма специалисти. И хиляди хора са принудени да живеят така – кой, както може. Спасяват се както могат – едни отиват навътре в Сърбия, други се обръщат към България, а тези, които нямат пари и средства, си остават там и измират“, каза още той.
Д-р Янев обясни, че тримата лекари са получили покана от Културния информационен център на българите в Босилеград. „И отидохме с колегите, като мислехме, че ще поработим, но срещнахме една много добре координирана акция – много добра акция между всички, които успяха да провалят тази хуманитарна мисия. Като стигнахме, имаше около 40-50 души, дошли от Босилеград и околните села, започнахме да работим, но много скоро започна акцията и минахме в режим на обяснение. Беше ми заявено, че от 2016 г. законите на Република Сърбия са променени и това, което аз правя, е нерегламентирана медицинска помощ. Но ако наистина медицинската помощ беше нерегламентирана, сега нямаше да съм тук“, каза още той и обясни, че лекарите не са имали документи и печати, а са отишли само да помогнат на хората, да ги прегледат, да им поставят диагноза и да им дадат съвет какво да правят оттук нататък.
„Не задържането беше най-страшното. Най-страшното е, че докато нас ни унижаваха и ни разпитваха горе, полицията долу е влизала в салоните, където са пациентите, и започва да изисква техните лични данни, за да разбере кои са се осмелили да поискат помощ от български лекари. Това беше осуетено от една жена, която се е изправила и е заявила, че няма да им даде личната си карта. Окуражени от това нещо, другите хора заемат същата позиция. И опасявайки се от голям сблъсък, полицията се оттеглила. Това е по-страшно от нашето задържане, това е полицейщина“, каза още д-р Янев.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Мигел Диаз-Канел е новият президент на Куба. 19 април 2018 година
Мигел Диаз-Канел е новият президент на Куба. 19 април 2018 година

ВИДЕО
Информационна агенция „Фокус“ бе отличена в категория „Медии-информационна агенция“
Информационна агенция „Фокус“ бе отличена в категория „Медии-информационна агенц...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.