НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 13:55

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

На 28 август ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител по първата фаза от проекта за електронния дистанционен вот

На 28 август ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител по първата фаза от проекта за електронния дистанционен вот

25 Август 2017 | 16:13 | Агенция "Фокус"
София. На 28 август 2017 г., в 14.00 часа, в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“ ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, ет. 1, ще бъдат отворени офертите на участниците в откритата процедура за избор на изпълнител по първата фаза от проекта „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. Това съобщиха от пресцентъра на Държавна агенция „Електронно управление“. Проектът се осъществява в партньорство с Централната избирателната комисия (ЦИК) по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обществената поръчка с предмет „Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“ се провежда по процедура „събиране на оферти с обява“ по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП). В редовния срок на процедурата интерес проявиха двама кандидати, поради което срокът беше удължен с три дни до 25 август т.г. включително.
Изпълнителят трябва да бъде избран до средата на септември 2017 г. и следва да започне детайлно проучване с анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави. На втори етап следва да изведе конкретни препоръки за българската система за дистанционно електронно гласуване. Изпълнението по двете дейности трябва да приключи до 15 октомври т.г.
Тази фаза на проекта ще приключи с провеждането на три симулации на дистанционно електронно гласуване, които ще се проведат на публично събитие в гр. София, не по-късно от 15 ноември 2017 година.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: До края на деня да се командироват служители от министерствата, които имат отношение към електронното управление

Премиерът Бойко Борисов: До края на деня да се командироват служители от министерствата, които имат отношение към електронното управление

28 Юни 2017 | 17:31 | Агенция "Фокус"
София. До края на деня в Държавната агенция „Електронно управление“ трябва да бъде командирован по един експерт от всяко министерство, което има отношение към електронното управление. Това разпореди министър-председателят Бойко Борисов по време на днешното правителствено заседание, съобщиха от правителствената информационна служба. Целта на командироването на служителите е да се подпомогне координацията на дейностите по развитие на електронното управление и унификацията на системите между регистровия обмен на данни. „Нашето виждане е, че трябва да създадем една среда и един инкубатор на специалисти на едно място, които всъщност чрез ресурса на държавната агенция да работят за секторите, от където биха били командировани“, обясни председателят на Агенцията Росен Желязков.
На заседанието бяха докладвани резултатите от поставената от премиера задача за преглед на услугите в различните ведомства във връзка с приоритета на кабинета за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Вицепремиерът Томислав Дончев отбеляза, че общо 51 администрации са подали информация от първостепенни и второстепенни разпоредители. Административните услуги и режими, за които е предоставена информация, е 1422, като общият брой документи или удостоверения, изисквани от администрациите за предоставяне на услугите, е 5985. Според вицепремиера, на базата на първичния анализ на информацията са необходими действия от страна на всички администрации в шест стъпки.
Министър-председателят коментира и осигуряването допълнително на 12 млн. лв. за мерки за сигурност и обезпечаване на събитията при провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Росен Желязков,  Държавна агенция „Електронно управление“: От септември администрациите ще обменят всичките си документи по електронен път

Росен Желязков, Държавна агенция „Електронно управление“: От септември администрациите ще обменят всичките си документи по електронен път

28 Юни 2017 | 13:20 | Агенция "Фокус"
София. От септември администрациите ще обменят всичките си документи по електронен път. Това каза на брифинг в Министерския съвет председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ Росен Желязков след правителственото заседание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Миналата сряда беше поставена задача на министрите да направят справка по отношение на административни услуги и режими, упражнявани от министерствата и второстепенните разпоредители към тях. Два са компонентите – видове и брой административни услуги, видове и брой документи, които се изискват за предоставянето на тези услуги. В резултат на своевременно подадената информация от 51 администрации, първостепенни и второстепенни разпоредители, това са администрациите на централните органи и на териториалните на изпълнителната власт и не включват общините, обобщената справка е следната – тези 51 администрации предоставят 1422 услуги“, обясни Желязков. По думите му за тях се изискват 5985 документа. „В голямата си част тези документи се повтарят и потвърждават от предходното заседание квалификацията на удостоверителните документи, които имат най-честа използваемост. Това са 12-те удостоверителни документа, за които биха могли да се обменят данни служебно пред платформата „Реджикс“, допълни той. Желязков обясни, че в резултат на тази информация, се е взело протоколно решение за задълбочаване на анализа и действията, които администрациите трябва предприемат в следната посока. „На първо място – анализ на режимите, които могат да отпаднат с изменени нормативни актове. Това са административни услуги и лицензионни разрешителни и друг вид удостоверителни режими, които могат да отпаднат, но предполагат изменения в съответните закони. Анализ на такива режими, при които удостоверителните документи също могат да бъдат редуцирани, анализ на режими и услуги, при които удостоверителните документи следва да бъдат обменяни като данни без да се изисква техен хартиен носител. Срокът за тези фази е определен до края на месец септември т.г.“, коментира той. „Както и един компонент, който зависи от лицензирането от страна на БНБ, което е свързано с възможността за плащане с виртуални ПОС терминали, както и задължителното въвеждане на физически ПОС терминали в администрациите за плащане на отделните видове държавни такси, което също трябва да стане тази есен", допълни Желязков.
"На днешното заседание беше приет и доклада за задължителното въвеждане на електронния документооборот между отделните администрации“, поясни той и уточни, че това до момента не е било възможно, защото отделните администрации в страната ползват различни системи. „Това не позволяваше в електронен вид да бъдат изпращани съответните документи от една на друга администрация, притежаващи две различни системи. Преди месец беше утвърден протокол и правила за този електронен докуменооборот и ангажиментът, който следва да бъде изпълнен от септември т.г. е администрациите да обменят всичките си документи по електронен път. Постепенно ще бъде изместван хартиеният документооборот за сметка на електронния“, каза Желязков. Според него предимствата са спестяване на време и ресурс, възможност за повторна обработка на документите и всичко това е гарантирано в една сигурна среда.
Министърът на икономиката Емил Караниколов заяви, че са преразгледани 113 административни услуги. „От тази седмица започваме анализ по ОП „Конкурентоспособност“. Искаме да видим дали там има административни тежести и ако има такива, да предприемем действия по облекчаване, за да може малкият, средният и големият бизнес да може да кандидатства по-опростено по тези процедури, спазвайки рамката на ЕС и българското законодателство“, каза още той.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Администрациите ще обменят електронни документи по единен технически протокол

Администрациите ще обменят електронни документи по единен технически протокол

28 Юни 2017 | 13:05 | Агенция "Фокус"
София. Правителството задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Предсрочното изпълнение на протокола ще гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване па административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.
Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол, преди нормативно установения за това срок 1 януари 2018 г.
Съществуващият към момента обмен на електронни документи между администрациите се извършва само между неголям брой правни субекти. По-голяма част от тях са администрации със значително затруднен обмен на електронни документи. Същевременно Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги определя, че обменът на електронни документи се извършва между участници, регистрирани в Административния регистър, което предполага, че между всички тях следва да е налице обмен на електронни документи. Според същата Наредба редът и начинът за осъществяване на обмена на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, се извършва по технически протокол, определен от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.
Техническият протокол включва редица документи, включително Техническа спецификация на Система за електронен обмен на съобщения; тестови участник: Процедура за генериране и издаване на транспортен сертификат; Мрежова свързаност; Среда за електронен обмен на съобщения и Общи условия за обмен на електронни документи между участници, регистрирани в Административния регистър.
Със същото решение правителството създава Експертен съвет за интеграция на информационните ресурси към председателя на Държавна агенция „Електронно управление”. Съветът ще работи по междуведомствени въпроси и задачи, свързани с реда и начина за осъществяване на обмена на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, междурегистров обмен на данни, както и с интеграцията на информационните ресурси.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Еманюел Макрон прие Саад Харири в Елисейския дворец. 18 ноември 2017 г.
Еманюел Макрон прие Саад Харири в Елисейския дворец. 18 ноември 2017 г.

ВИДЕО
Наводненията в Гърция взеха жертви
Наводненията в Гърция взеха жертви
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.