НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 15:01

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Сливен: Закриват социално педагогическия интернат в село Драгоданово

Сливен: Закриват социално педагогическия интернат в село Драгоданово

13 Септември 2017 | 19:15 | Агенция "Фокус"
Сливен. От началото на новата учебна година Социално педагогическият интернат (СПИ) в село Драгоданово ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Ангажиментът за това беше поет от Министерството на образованието и науката в края на май тази година. До края на юни бяха изготвени индивидуалните оценки на всичките 37 деца, настанени в него. Индивидуалната оценка бе извършена с участието на членове на партньорската мрежа за прилагане на алтернативния модел за работа с ученици с девиантно поведение, разработен по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
В екипа бе включен и експертът по приобщаващо образование от РУО – Сливен, секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Сливен, представители на отделите за закрила на детето по местонахождение на интерната и по местоживеене на учениците, други институции.
За три от децата срокът на корекционно-възпитателната мярка е изтекъл, шест са с прекратен престой поради добро поведение, други шест са предложени за реинтегриране в семейна среда, пет ще бъдат настанени в Център за настаняване от семеен тип. Тринадесет деца са пренасочени към Социално педагогическия интернат в село Варненци, а за други две, за които е установено, че през периода са извършили нови противоправни деяния, е направено предложение от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за промяна на възпитателната мярка „настаняване във Възпитателно училище-интернат (ВУИ)“, което е по-тежка мярка. Едно от децата е обявено за общодържавно издирване и не може да бъде открито на територията на страната до този момент. Търси се решение и за последното останало в Драгоданово дете, чиято индивидуална оценка е изключително специфична, тъй като изисква едновременно предоставяне на интегрирани медико-социално и образователни услуги, заедно с корекционно-възпитателни.
Резултатите от индивидуалните оценки бяха представени по време на работна среща в Министерството на образованието и науката, ръководена от заместник-министър Деница Сачева, с представителите на заинтересованите министерства, Държавната агенция за закрила на детето, Омбудсмана на Република България, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на неправителствени организации, представители на РУО и директорите на СПИ и ВУИ в системата на образованието.
На срещата бяха дискутирани общи за СПИ и ВУИ проблеми, предложения за сътрудничество и възможности за предоставяне на социални услуги за децата от специализираните институции от страна на държавата и неправителствените организации. Участниците в срещата се обединиха около становището, че ще продължат да работят усилено за приемане на нова правна рамка и изграждане на пилотни услуги за деца в конфликт със закона.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сливен: Социално-педагогическият интернат в сливенското село Драгоданово ще бъде закрит (ОБЗОР)

Сливен: Социално-педагогическият интернат в сливенското село Драгоданово ще бъде закрит (ОБЗОР)

23 Май 2017 | 21:08 | Агенция "Фокус"
Сливен. Социално-педагогическият интернат в сливенското село Драгоданово ще бъде затворен от 1 септември. Това стана ясно след среща на институциите, свикана от омбудсмана Мая Манолова. По нейно настояване интернатът ще бъде закрит без да се чака приемането на Закона за детското правосъдие. На работната среща се набелязаха и мерки за извеждане на децата от интерната в селото, както и за поетапното закриването на всички социално-педагогическите интернати (СПИ) и възпитателните училища – интернати (ВУИ) в страната. Днешната среща бе провокирана и от подписка на жители на село Драгоданово за закриване на интерната, след като 63-годишен мъж от селото загина при инцидент, като разследващите проверяват и версията за замесена 13-годишна възпитаничка на интерната. Според жителите на селото, настанените в интерната деца, безконтролно излизат от сградата, извършват кражби, държат се непристойно, проституират, нападат възрастни хора и животни. Към момента в интерната са настанени 37 деца – 7 момичета и 30 момчета. Омбудсманът Манолова припомни, че посещава за четвърти път Сливен и още преди година и половина, след проверка в интерната в Драгоданово, е настояла за незабавно закриване на интерната. Тя заяви, че децата в Драгоданово са принудени да извършват сексуални услуги за по 5 лв., защото нямат джобни и алтернативата пред тях е, или да откраднат от селския магазин, или да си „заработят“ парите. Националният омбудсман поиска от представители на всички институции, които имат отношение към децата и техните права, да прекарат един ден в дома, за да се уверят, че всеки час, който едно дете прекарва зад решетките, е престъпление на цялото общество срещу неговата личност. По думите й бездействието на институциите е довело до ситуацията, в която към насилието, лошото отношение и битови условия, липсата на образование и подкрепа, се добавя и граждански протест на възрастни срещу деца. Според омбудсмана, децата в конфликт със закона трябва да бъдат настанени в институции само като крайна мярка, където да има грижа, корекционно-възпитателни мерки, образователен процес, подкрепа за техните семейства и нормален живот, както на всички останали деца. За целта тя предложи на представителите на всички институции на срещата да се обединят усилията в изготвянето на индивидуална оценка на всяко дете, с конкретен план за неговото настояще и бъдеще. Тя подчерта, че в такива институции като СПИ и ВУИ битовите условия са изключително лоши, учебният процес е занемарен, децата нямат лично пространство, джобни пари, храна, липсва им адекватна психологическа и педагогическа подкрепа, както и смислени възможности за уплътняване на свободното време, а същевременно са подложени на нерегламентирани наказания и са жертви на бедност и насилие.
Манолова обясни и какви мерки трябва да се предприемат. Първа мярка – това е връщане обратно в биологичното семейство, с подкрепа за семейството, с ангажиране на местната комисия, местните институции, цялата общественост. Втора мярка – приемно семейство. Трета мярка – център за настаняване на деца, лишени от родителски грижи и като най-краен вариант – преместване в друг интернат. Според Манолова, това, с което се ангажира институцията на омбудсмана е изготвянето на стратегия за действие, която да включва ясно разписани ангажименти на всички институции, насочени за закриване, не само на интерната в с. Драгоданово, а на всички интернати.
По време на срещата зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева съобщи, че от 1 септември на следващата учебна 2017/2018 година интерната ще бъде закрит. Децата ще бъдат пренасочени в други образователни институции, които са на подчинение на МОН. Това няма да бъде направено механично, ангажиментът ни е до края на юни всяко едно дете да има своята индивидуална оценка, която ще се направи от местни специалисти от структурите на МОН, МТСП, МЗ, Комисията за борба с противообществените прояви, неправителствени организации и други. Децата в интерната в Драгоданово в момента са 37, голяма част от тях обаче ще завършат 8 клас, т.е. министерството няма да има ангажимент за тяхното образование, но въпреки това ще се постарае и за тях да бъдат дадени предписания, които да бъдат възможно най-адекватни за тяхната житейска история. 16 момчета от интерната в село Драгоданово ще бъдат преместени в друго СПИ, а за едно момиче ще се търси индивидуално решение за настаняване в друга социална услуга.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова в Сливен: България е единствената европейска държава, в която деца до 14-годишна възраст прекарват детството си зад решетки

Омбудсманът Мая Манолова в Сливен: България е единствената европейска държава, в която деца до 14-годишна възраст прекарват детството си зад решетки

23 Май 2017 | 15:39 | Агенция "Фокус"
Сливен. Без да се чака приемането на Закона за детското правосъдие, с усилията на всички институции, интернатът в с. Драгоданово трябва да бъде незабавно затворен. Това заяви омбудсманът Мая Манолова в Сливен, където по нейна инициатива бе свикана работна среща, на която да се набележат мерки и ясен план за извеждане на децата от интерната в селото, както и за поетапното закриването на всички социално-педагогическите интернати (СПИ) и възпитателните училища – интернати (ВУИ) в страната, съобщиха от пресофиса на омбудсмана. Днешната среща бе провокирана и от подписка на жители на с. Драгоданово за закриване на интерната, след като 63-годишен мъж от селото загина при инцидент, като разследващите проверяват и версията за замесена 13-годишна възпитаничка на интерната. Според жителите на селото, настанените в интерната деца, безконтролно излизат от сградата, извършват кражби, държат се непристойно, проституират, нападат възрастни хора и животни.
Към момента в интерната са настанени 37 деца - 7 момичета и 30 момчета, като една част от тях са „в бягство“.
Манолова припомни, че посещава за четвърти път Сливен и още преди година и половина, след проверка в СПИ „Христо Батев“ в с. Драгоданово, е настояла за незабавно закриване на интерната. Тя подчерта, че в такива институции като СПИ и ВУИ битовите условия са изключително лоши, учебният процес е занемарен, децата нямат лично пространство, джобни пари, храна, липсва им адекватна психологическа и педагогическа подкрепа, както и смислени възможности за уплътняване на свободното време, а същевременно са подложени на нерегламентирани наказания и са жертви на бедност и насилие.
„България е единствената европейска държава, в която деца до 14-годишна възраст се въдворяват в подобни институции и че деца до 14-годишна възраст прекарват детството си зад решетки, че в тези интернати, също зад решетки, се настаняват деца до 18-годишна възраст. Забележете, не за извършени престъпления, а за простъпки, за които възрастните не носят отговорност – бягства от дома и институции, за скитничество, за просия, за проституция, за кражба на списание или сладолед. Децата в с. Драгоданово са принудени да извършват сексуални услуги за по 5 лв., защото нямат джобни и алтернативата пред тях е, или да откраднат от селския магазин, или да си „заработят“ парите“, категорична е Манолова.
Тя поиска от представители на всички институции, които имат отношение към децата и техните права, да прекарат един ден в дома, за да се уверят, че всеки час, който едно дете прекарва зад решетките, е престъпление на цялото общество срещу неговата личност.
По думите й, бездействието на институциите е довело до ситуацията, в която към насилието, лошото отношение и битови условия, липсата на образование и подкрепа, се добавя и граждански протест на възрастни срещу деца.
„Ситуацията е повече от абсурдна, защото в резултат на моите проверки и настоявания, изготвих доклад, писах препоръки, направих обществена дискусия, участвах и настоявах за писането на нов закон, участвах в представянето на закона, срещах се последователно с трима министри на образованието и резултати няма, или по-точно има но с отрицателен знак“, подчерта Манолова.
Според омбудсманът, децата в конфликт със закона трябва да бъдат настанени в институции само като крайна мярка, където да има грижа, корекционно-възпитателни мерки, образователен процес, подкрепа за техните семейства и нормален живот, както на всички останали деца.
За целта Мая Манолова предложи на представителите на всички институции на срещата да се обединят усилията в изготвянето на индивидуална оценка на всяко дете, с конкретен план за неговото настояще и бъдеще.
„За всички деца ще се потърсят алтернативни възможности. Първа мярка - връщане обратно в биологичното семейство, с подкрепа за семейството, с ангажиране на местната комисия, местните институции, цялата общественост. Втора мярка – приемно семейство. Трета мярка – център за настаняване на деца, лишени от родителски грижи и като най-краен вариант - преместване в друг интернат“, каза Манолова и допълни: „Това, с което се ангажира институцията на омбудсмана е изготвянето на стратегия за действие, която да включва ясно разписани ангажименти на всички институции, насочени за закриване, не само на интерната в с. Драгоданово, а на всички интернати. Освен това, да се наложи, образно казано, мораториум върху настаняването на деца в подобни институции.“
Зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева съобщи, че от 1 септември на следващата учебна 2017/2018 година интерната ще бъде закрит.
„Децата ще бъдат пренасочени в други образователни институции, които са на подчинение на МОН. Това няма да бъде направено механично, ангажиментът ни е до края на юни всяко едно дете да има своята индивидуална оценка, която ще се направи от местни специалисти от структурите на МОН, МТСП, МЗ, Комисията за борба с противообществените прояви, неправителствени организации и други. Децата в интерната в с. Драгоданово в момента са 37, голяма част от тях обаче ще завършат 8 клас, т.е. няма да имаме ангажимент за тяхното образование, но въпреки това ние ще се постараем и за тях да дадем предписания, които да бъдат възможно най-адекватни за тяхната житейска история“, посочи зам.-министър Сачева.
Тя уточни, че 16 момчета от интерната в с. Драгоданово ще бъдат преместени в друго СПИ, а за едно момиче ще се търси индивидуално решение за настаняване в друга социална услуга.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сливен: Социално-педагогическият интернат в Драгоданово ще бъде закрит през следващата учебна година

Сливен: Социално-педагогическият интернат в Драгоданово ще бъде закрит през следващата учебна година

23 Май 2017 | 15:10 | Агенция "Фокус"
Сливен. Социално-педагогическият интернат в Драгоданово ще бъде закрит през следващата учебна година, съобщи в Сливен заместник-министърът на образованието Деница Гешева, предаде репортер на Радио „Фокус” - Сливен. 16 момчета-възпитаници на интерната ще бъдат настанени в подобно изправително заведение във Варненци, а съдбата на едно момиче ще бъде решена по-късно, уточни Гешева Останалите възпитаници на интерната или навършват пълнолетие или им изтичат възпитателните мерки. На всяко дете ще бъде изготвена индивидуална оценка, която ще определи къде да бъде насочено то.
Общо 37 деца до 18 годишна възраст пребивават в момента в интерната в Драгоданово. Неговото бъдеще бе обсъдено днес в Сливен на работна среща, свикана по настояване на националния омбудсман Мая Манолова. Нейна е и инициативата за закриване на социалното заведение. В срещата участваха представители на всички ангажирани институции като Областна управа, дирекция „Социално подпомагане“, ОД на МВР – Сливен, РУО, УНИЦЕФ, кметовете на Сливен и Драгоданово.
Мая Манолова заяви, че трябва да бъде изготвен план за закриване и на останалите пет интерната в страната, като всяко дете да бъде обект на отделно проучване и да получи индивидуална подкрепа на институциите. Децата от закритите интернати трябва да бъдат настанени в приемни семейства, в центрове за социална адаптация и само в краен случай – в друг интернат, където да останат до момента, в който не бъде открита по-благоприятна среда за настаняване. Поводът за днешната среща бе подписка на жителите на село Драгоданово за закриване на интерната след като 63-годишен мъж от селото, загина при инцидент, в който бе замесена 13-годишна възпитаничка на интерната. Според жителите на селото, настанените в интерната деца, безконтролно излизат от сградата, извършват кражби, държат се непристойно, нападат възрастни хора и животни, вандалстват и проституират.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова ще настоява за закриване на социално-педагогическите интернати в България

Омбудсманът Мая Манолова ще настоява за закриване на социално-педагогическите интернати в България

23 Май 2017 | 12:16 | Агенция "Фокус"
Сливен. Омбудсманът Мая Манолова ще настоява за закриване на социално-педагогическите интернати в България, като този в сливенското село Драгоданово ще бъде пилотен, предаде репортер на Радио „Фокус”-Сливен. Манолова участва в работна среща в Областна администрация – Сливен, посветена на проблемите в интерната. В нея участват представители на всички ангажирани институции: Областна управа, дирекция „Социално подпомагане“, ОД на МВР – Сливен, РУО, УНИЦЕФ, кметовете на Сливен и Драгоданово. Манолова припомни, че още преди година и половина е настояла да бъдат предприети мерки за ликвидиране на институциите, където непълнолетни живеят при крайно неблагоприятни условия и изтърпяват наказание за простъпки, за които възрастните не носят отговорност. Въпреки това и досега няма реакция от страна на правителството по предложението за закриване на шестте социално-педагогически интернати, подчерта омбудсманът. Манолова предложи интернатът в Драгоданово да бъде закрит веднага в условията на действащото законодателство, като първа стъпка към ликвидирането на подобни институции. Трябва да бъде изготвен план за закриване и на останалите пет интерната в страната, като всяко дете бъде обект на отделно проучване и да получи индивидуална подкрепа на институциите. Децата от закритите интернати трябва да бъдат настанени в приемни семейства, в центрове за социална адаптация и само в краен случай – в друг интернат, където да останат до момента, в който не бъде открита по-благоприятна среда за настаняване.
Поводът за днешната среща бе подписка на жителите на село Драгоданово за закриване на интерната след като 63-годишен мъж от селото загина при инцидент, в който бе замесена 13-годишна възпитаничка на интерната. Според жителите на селото, настанените в интерната деца, безконтролно излизат от сградата, извършват кражби, държат се непристойно, нападат възрастни хора и животни, вандалстват и проституират. 35 са настанените в интерната в Драгоданово деца, като голяма част от тях и в момента са обявени за общодържавно издирване.
Людмила ЙОРГОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова свиква в Сливен форум за децата в конфликт със закона

Омбудсманът Мая Манолова свиква в Сливен форум за децата в конфликт със закона

23 Май 2017 | 07:33 | Агенция "Фокус"
Сливен. Омбудсманът Мая Манолова ще посети Сливен, съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Р България.
От 11.00 часа в залата на Областна администрация Сливен националният обществен посредник свиква работна среща, на която да се набележат мерки за извеждане на децата от интерната в с. Драгоданово и останалите пет социално-педагогическите интернати /СПИ/ и възпитателни училища – интернати /ВУИ/ у нас.
Омбудсманът ще настоява за изпълнение на поетия политически ангажимент в кратки срокове да бъдат закрити интернатите, в които децата не получават необходимата подкрепа, грижа, образование и най-вече умения за социално включване в обществото.
Форумът ще бъде открит за журналисти.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Емерсон Мнангагва положи клетка като президент на Зимбабве. 24 ноември 2017 г.
Емерсон Мнангагва положи клетка като президент на Зимбабве. 24 ноември 2017 г.

ВИДЕО
Наводненията в Гърция взеха жертви
Наводненията в Гърция взеха жертви
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.