НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 18:20

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Доц. д-р Николай Щерев, УНСС: България може да справи с всички предизвикателства, ако знае точно какво трябва да се свърши

Доц. д-р Николай Щерев, УНСС: България може да справи с всички предизвикателства, ако знае точно какво трябва да се свърши

18 Май 2017 | 12:16 | Агенция "Фокус"
София. България може да справи с всички предизвикателства, ако знае точно какво трябва да се свърши. Това каза доц. д-р Николай Щерев от Университета за национално и световно стопанство по време на кръгла маса на тема: „Съвременни планови практики в България – проблеми и предизвикателства“, организирана от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Националната асоциация по прогнозиране и планиране, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Когато говорим за планиране на национални равнища в България нещата са поставени в две различни оси - дали да планираме стратегията и някакво структурно изменение в дългосрочен план, или да насочим всичките си действия към определени мерки и действия на най-ниското равнище“ отбеляза той. По думите му един от основните проблеми е наличието на субординация между различните равнища на планиране в държавното управление и по този начин са налице редица документи и стратегии, които не намират отражение в подходящи мерки и програми. „България има стратегически документи, които са на различни равнища на планиране, има съответните документи и оперативни действия чрез програми за развитието на икономиката, но за съжаление има сериозен дисбаланас в приоритетите, целите и начинът, по който са съгласувани“, обясни той. Според него част от въпросите, които трябва да бъдат изяснени е, къде е участието на обществото в разработването да тези документи, по какъв начин трябва да минат те през определени действия и мерки и необходимо ли е съставянето на стратегия за икономическото развитие на страната след 2020.
Проф. Маргарита Богданова от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се спря от своя страна на добрите практики в плановата дейности в други страни.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Проф. д-р Борислав Борисов: Необходим е единен специализиран координационен и методологичен орган, който да отговаря за планирането на всички нива

Проф. д-р Борислав Борисов: Необходим е единен специализиран координационен и методологичен орган, който да отговаря за планирането на всички нива

18 Май 2017 | 11:43 | Агенция "Фокус"
София. Необходим е единен специализиран координационен и методологичен орган, който да отговаря за планирането на всички нива. Това каза проф. д-р Борислав Борисов от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов по време на кръгла маса на тема: „Съвременни планови практики в България – проблеми и предизвикателства“, организирана от Стопанската академия и Националната асоциация по прогнозиране и планиране, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Проф. Борисов представи изследване на плановата дейност в България, според което планирането има редица слабости и се осъществява в условията на несъвършена институционална рамка. Според него през първия планов период 2007-2013 година програмните документи са се отличавали с несъгласуваност, липса на индикатори за измерване постигнатите цели и на единни методики за разработването им, както и неясни отговорности на органите, които ги разработват и наблюдават, докато през втория планов период 2014-2020 година качеството на програмните документи значително се е подобрило, но все още административният капацитет на някои институции не е на необходимото ниво. „Може би, причината е, че няма, по подобие на много други страни, единен специализиран координационен и методологичен орган, който да отговаря за координацията на проектите на различните нива и институции“, отбеляза той. Според него много от плановете в България продължават да съдържат общи формулировки. Като действия, които могат да се поемат в посока на подобряване на плановата дейност и качеството ѝ у нас проф. Борисов посочи нормативната и методологическата база, да се спре с планирането на всичко за всички, а по-конкретно, кохезия на плановите документи, включване на заинтересованите страни, изграждане на култура за планиране и въвеждане на стандарти.
Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов подчерта от своя страна необходимостта от връзка и синергия между планирането на ниво държава, на корпоративното планиране и на общественото планиране. По думите в основата на глобалната финансово-икономичска криза е липсвала тази връзка, както на корпоративно, така и на централно ниво. Той изрази надежда тя да може да бъде постигната чрез съвместната работа на местната власт, централната власт, академичната общност и неправителствения сектор. „Съвременното планиране е система от различни планове документи, стратегии, концепции, планове, проекти, които дават насоките за нашето бъдещо развитие“, отбеляза зам.-министър Борисов. „На пълно подкрепям мнението на проф. Борислав Борисов, че най-успешните държави най-точно и стриктно планират своята дейност“, допълни той.
Зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев от своя страна отбеляза, че ролята на планирането постепенно се е превърнала в основа на всяка модерна и съвременна държава. „Темата на днешната кръгла маса е изключително важна, защото без план за действие, без дългосрочна визия и стратегия за развитие, няма добри резултати. Всички ние би следвало да се обединим около една обща цел – точно и стриктно планиране на дейността на всяка една области и изпълняване на дългосрочни стратегии за развитие на всеки един отрасъл. За тази цел е необходимо всички заинтересовани страни да взимат активно участие във формиране на политиките и стратегиите“, заяви зам.-министър Занчев.
Директорът на дирекция „Развитие на одитната дейност“ в Сметната палата Тома Дончев изтъкна, че днес добрият план очертава ясна мисия, визия, ценности, цели и пресметната финанси за реализирането им. „Добрият план означава развитие и прогрес – стъпка по стъпка към повишаване на ефективността. Той е израз на колективния устрем към едно по-добро бъдеще на дадена институция, бизнес или държава“, коментира Дончев. Той посочи, че Съдебната палата е съпричастна към темата на кръглата маса и изрази убеденост, че чрез нея ще бъдат предложени иновативни и полезни решения за всички.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Доц. д-р Иван Марчевски: Едно от големите предизвикателства пред плановата практика е неутрализирането на диспропорцията между регионите в България

Доц. д-р Иван Марчевски: Едно от големите предизвикателства пред плановата практика е неутрализирането на диспропорцията между регионите в България

18 Май 2017 | 10:22 | Агенция "Фокус"
София. Едно от големите предизвикателства пред плановата практика е как да бъдат разработени работещи планове, които да неутрализират тази голяма диспропорция между регионите на страната. Това каза ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов доц. д-р Иван Марчевски по време на кръгла маса на тема: „Съвременни планови практики в България – проблеми и предизвикателства“, организирана от Стопанската академия и Националната асоциация по прогнозиране и планиране, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Искам да изразя удовлетворението си, че ние успяхме да съберем около кръглата маса представители на практически всички заинтересовани страни – на тези, които създават кадрите за системата на планиране, тези, които реализират плановите дейности в рамките на страната и тези, които са изкушени от плановата проблематика, защото това са кръгът от хора, които би трябва да диктуват модата в планирането“, заяви доц. д-р Марчевси. По думите му планирането като управленска функция е пораждало в годините най-много страсти и през един дълъг период от време е било най-важното нещо в страната. „След 99 години тази дейност беше лека-полека неглижирана и на преден план излязоха други регулативни механизми, които залагаха на това, че всичко може да се решава от само себе си. Моето мнение като човек, който планира ежедневно работата си е, че без планиране просто нищо не може да бъде направено. Няма дейност, която да не започва формално или не формално с поставяне на цели и формулиране на задачи, за да можем след това да направим така, че нещата да се случват заради нас, а не въпреки нас“, посочи той. „Мое притеснение е, че ние очакваме от хората да могат да правят много – да разработват национални планове, регионални планове, фирмени планове, а не ги обучаваме за това. Лека-полека, като че ли всички се поддадоха на модата, че не е много хубаво да говорим за планиране. Затова ние се чувстваме много доволни от това, че десетилетия вече без прекъсване обучаваме хора за планови дейности“, допълни доц. д-р Марчевски. По думите му обстоятелството, че на кръглата маса присъстват представители на всички звена от управлението на държавата означава, че практиката има нужда от такива специалисти. „Предизвикателствата пред планирането са свързани с това, че ние трябва да взимаме решения в една много различна среда от тази, с която сме свикнали да се сблъскваме. Нещата се променят толкова бързо, че почти няма на какво да стъпим и това означава, че начинът, по който трябва да се извършва плановата дейност трябва да бъде доста по-различен“, коментира той.
„Не мога да кажа дали планирането, особено регионалното, в България е добро или лошо, но резултатите, които се получават като развитие на регионите на страната, поне за мен, са незадоволителни. Ние имаме едни гигантски диспропорции в регионалното развитие на региони в една малка България. Ние практически живеем в различни държави – Северна България и Южна България. И това може би не е само функция на взети не много коректни и правилни решения по отношение на регионалната политика, но при всяко положение и плановете, които се разработват и тяхната реализация имат принос за получаването на тези диспропорции“, отбеляза доц. д-р Марчевски. „Едно от големите предизвикателства пред плановата практика е как да бъдат разработени работещи планове, които да неутрализират тази голяма диспропорция между регионите на страната“, допълни той.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Настъпи моментът за справедливост за Ратко Младич - Трибуналът в Хага ще обяви присъдата срещу бившия командир на босненските сърби. 22 ноември 2017 г.
Настъпи моментът за справедливост за Ратко Младич - Трибуналът в Хага ще обяви п...

ВИДЕО
Наводненията в Гърция взеха жертви
Наводненията в Гърция взеха жертви
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.