НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 22:29

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Габрово: Клиентите на „Топлофикация“ в града, засегнати от авария на основен топлоизточник, ще бъдат обезщетени

Габрово: Клиентите на „Топлофикация“ в града, засегнати от авария на основен топлоизточник, ще бъдат обезщетени

20 Февруари 2017 | 14:08 | Агенция "Фокус"
Габрово. Клиентите на „Топлофикация – Габрово“, засегнати от авария на основен топлоизточник, ще бъдат обезщетени. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Велико Търново от топлинното дружество. За дните, в които не е доставена топлинна енергия на клиентите, няма да се начисляват дължими суми. Същите дни ще бъдат премахнати и от фактурите за месец февруари. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството.
От Община Габрово съобщиха, че и днес „Топлофикация“ работи с намалено топлоподаване. В две от училищата с отопление на ТЕЦ, ОУ „Цанко Дюстабанов“ и ПТГ „Д-р Никола Василиади“, часовете са намалени.
„Фокус” припомня:
Над 200 човека подкрепиха протеста срещу „Топлофикация” – Габрово в петък. Недоволството на гражданите бе свързано с непостоянното топлоподаване от страна на дружеството. От Общината заведоха съдебен иск срещу дружеството за системно неизпълнение на законово вменени и договорни задължения към неговите абонати. В Общината има информация за повече от 20 аварии. Честотата на прекъсванията на топлоподаването, поради аварии или проблеми с горивата, е била най-голяма в периода от 10 ноември до 15 декември 2016 г. и от 2 януари до момента.
От липсата на топлоподаване пряко засегнати са общо 2 321 деца и ученици в шест бази на детски заведения и в четири училища, както и целият им педагогически и непедагогически персонал – общо 318 служители.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Над 2200 деца в училищата и детските градини в града са потърпевши от нарушено топлоподаване

Габрово: Над 2200 деца в училищата и детските градини в града са потърпевши от нарушено топлоподаване

17 Февруари 2017 | 18:31 | Агенция "Фокус"
Габрово. Над 2200 деца в училищата и детските градини в Габрово са потърпевши от нарушено топлоподаване. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът Таня Христова. Тя отбеляза, още около 300 човека е персонала в тези заведения, които също са потърпевши. Абонатите на Топлофикация са над 4000, като по-голямата част от тях са частни абонати. „Мисля, че цифрата е достатъчно голяма, за да говорим за сериозен проблем, който в момента Габрово продължава да изпитва. Проблемите на Топлофикация очевидно са комплексни – непрекъснати аварии в съоръженията, аварии в топлопреносната мрежа и очевидно затруднения с материалите, които използват и които не могат да гарантират необходимия топлинен капацитет. Тази сутрин в абонатната станция на един от жилищните блокове уредите показваха, че топлината, която достига до сградата, е 20 градуса, което като се разпредели между отделните апартаменти, означава просто един въздух“, посочи Таня Христова.
Тя подчерта, че аварии се случват непрестанно и непрекъснато се налага да се разкопават определени участъци от мрежата на Топлофикация. „Периодично, когато те преценят, на техния сайт се посочва информация за технически проблеми, свързани с някой от котлите, които те използват за дейността“, допълни Таня Христова.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Над 200 души подкрепиха протеста срещу Топлофикация  в града

Габрово: Над 200 души подкрепиха протеста срещу Топлофикация в града

17 Февруари 2017 | 16:44 | Агенция "Фокус"
Габрово. Над 200 души подкрепиха протеста срещу Топлофикация в Габрово. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът на Габрово Таня Христова. Тя отбеляза, че е успяла да се срещне с изпълнителния директор на дружеството Калин Ангелов, но посочи, че той не е отговорил на поставените въпроси. „Имах възможността да вляза на територията на Топлофикация – Габрово и да се срещна с изпълнителния директор Калин Ангелов, който за съжаление не можа да ми даде никаква информация относно това какво се случва, какви са техните планове и защо всъщност през целия зимен сезон абонатите на дружеството са подложени на системен тормоз. Това означава, че повечето от дните имаше нарушено топлоподаване и доста дълги периоди, в които изобщо нямаше топлинна енергия, насочена към абонатите“, допълни Таня Христова.
Тя отбеляза, че недоволството сред хората расте. На протеста те са носели сметките си, които считат, че не отговарят на услугата за този зимен сезон, както и жалби, които са лично адресира от тях до Топлофикация и до други институции.
Таня Христова отбеляза, че топлоподаването в Габрово продължава да е непостоянно. В почти всички учебни заведения в Габрово занятията протичат при намалени часове. „Това е един от основните проблемите, защото през целия зимен сезон ние настояваме за информация и за ангажимент от тяхна страна за справяне с проблемите. За съжаление това не се получава като комуникация и координация между заинтересованите страни“, допълни тя.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Габрово: Жителите на града излизат на протест пред Топлофикация

Габрово: Жителите на града излизат на протест пред Топлофикация

17 Февруари 2017 | 11:41 | Агенция "Фокус"
Габрово. Жителите на Габрово излизат на протест пред Топлофикация. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. Те ще изразят своята позиция и гражданско недоволство в 12.00 часа, пред сградата на дружеството – на ул. „Индустриална“ № 6. От началото на отоплителния сезон дружеството системно нарушава или прекъсва топлоподаването към своите абонати. Кметът на Габрово Таня Христова заяви, че настоява да знае, кой стои зад действията на "Топлофикация - Габрово" и кой е отговорен за по думите ѝ системния тормоз и геноцид, на който са подложени габровци през тази зима, и съобщи, че фирмата, едноличен собственик на капитала на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД е регистрирана в Кипър.
"От началото на отоплителния сезон, дружеството системно нарушава или прекъсва топлоподаването към обществените и частните абонати, въпреки официалните уверения, че ще осигури нормален сезон. В Община Габрово има информация за повече от 20 аварии. Част тях изобщо не бяха официално обявени от дружеството. Честотата на прекъсванията на топлоподаването, поради аварии или проблеми с горивата, беше най-голяма в периода от 10 ноември до 15 декември 2016 г. и от 2 януари до момента", твърдят от Общината.
"От липсата на топлоподаване пряко засегнати са общо 2 321 деца и ученици в шест бази на детски заведения и в четири училища, както и целият им педагогически и непедагогически персонал (общо 318 служители). Потърпевши са и родителите на децата, поради принудителните „дървени“ ваканции (най-продължителната беше обявена в периода 9-11 януари).
Негативни последици от липсата на топлоподаване търпят всички граждани, работещи в сгради, абонати на "Топлофикация – Габрово". Липсват нормални условия за обитаване на обществените сгради, което затруднява работния процес. Налага се да бъдат отлагани спортни и културни събития. Липсата на отопление в жилищата на гражданите, при минусови температури, принуждава частните абонати да го компенсират с допълнителни разходи за електроенергия или друг вид отопление", посочват още от Община Габрово.
Таня Христова съобщи още, че „Топлофикация – Габрово“ ЕАД системно нарушава Закона за енергетиката и чл. 3 от Наредба № 10 от 09.06.2004г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, тъй като дружеството не е подавало искане за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с топлинна енергия, когато не е доставяло топлинна енергия с необходимата мощност за време по-дълго от 48 часа.
Кметът на Габрово припомни, че още през месец декември Община Габрово официално сезира Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и министерството на енергетиката за множеството нарушения на законодателството от страна на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД с искане за извършване на проверки и действия по компетентност, включително за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания.
Също през месец декември Община Габрово информира РИОСВ – Велико Търново за постъпили сигнали, свързани със съмнения за замърсявания на атмосферния въздух, дължащи се на изпускания дим от „Топлофикация Габрово“ ЕАД, с молба за извършване на проверка.
Община Габрово ще внесе иск в съда срещу Топлофикация.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверка в „Топлофикация Габрово“ във връзка със сигналите за нарушено топлоподаване

Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверка в „Топлофикация Габрово“ във връзка със сигналите за нарушено топлоподаване

17 Февруари 2017 | 11:12 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка с постъпващи многобройни сигнали за нарушено топлоподаване към клиентите на „Топлофикация Габрово“ ЕАД, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов издаде заповед за назначаване на проверка на топлофикационното дружество, съобщиха от пресцентъра на КЕВР. Предмет на проверката на енергийния регулатор е да се установи налице ли са нарушения на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в гр. Габрово, както и на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия.
След приключване на проверката в „Топлофикация Габрово“ ЕАД, проверяващият екип от експерти на КЕВР ще изготви доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията.
При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Среща между премиера на Белгия Шарл Мишел и вицепрезидента на САЩ Майк Пенс 20 февруари 2017 г.
Среща между премиера на Белгия Шарл Мишел и вицепрезидента на САЩ Майк Пенс 20 ф...

ВИДЕО
Найджъл Фараж похвали
Найджъл Фараж похвали "освежаващата" политика на Доналд Тръмп, 17 февруари 2017 ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.